Tänä vuonna on sparrattu yrityksiä kansainvälistymään ja saatu Kouvolalle myönteistä medianäkyvyyttä

Tämän vuoden kansainvälisyyden teemavuotta käynnistäessämme asetimme tavoitteeksi muun muassa yritysten kansainvälistymisklusterit sekä logistiikkahankkeiden edistämisen”, kertoo toimitusjohtaja Martti Husu Kouvola Innovation Oy:stä esitellessään kuluneen vuoden toimintaa Kinnon perinteisillä "Yritysten joulupuuroilla".

Vientiklustereiden yrityskohtaiset markkinaselvitykset on teetetty Saksan markkinoilla ja Norjan ja Ruotsin markkinoilla toimivien yritysten kanssa. Lisäksi Smartlog –hankkeen toimesta on koottu yritysverkosto kehittämään lohkoketjuteknologiaan perustuvaa, logistiikan ja kuljetusketjujen tiedonjakoa merkittävästi parantavaa sovellusta.

Kinnossa on panostettu sijoittumismarkkinointiin, sillä muiden kaupunkien tavoin myös Kouvola hakee alueelleen uusia yrityksiä ja sijoittajia. Kansainvälisille toimijoille ja sijoittajille esiteltiin Kouvolaa muun muassa Hannover Messe –tapahtumassa Invest In –teemalla yhteistyössä muiden maakunnan toimijoiden kanssa sekä EXPO 2017 maailmannäyttelyssä Kazakstanissa 10.6.-10.9.

”Selvitysten mukana yritykset eivät tunne tarjolla olevia yrityspalveluja, joten Kinno järjesti yhteistyökumppanien kanssa sekä Team Finland –palvelujen esittelyn että asiantuntijaluennon Venäjän markkinatilanteesta alueen kansainvälistyville yrityksille. Molemmat tilaisuudet kiinnostivatkin useita alueen kansainvälistä kauppaa tekeviä yrityksiä”, kertoo Martti Husu.

Kuluneen syksyn aikana Kouvola on noussut hyvin esiin Euroopan ja Aasian liikenteen solmukohtana.

Kouvolan logistiikkaviikko syyskuun lopulla asiantuntijakokouksineen ja logistiikka-alueen esittelyineen huipentui 28.9. Kuusankoskitalolla järjestettyyn RailForum 2017 –seminaariin, johon osallistui reilut 200 henkilöä kymmenestä eri maasta ja sadasta eri yrityksestä tai organisaatiosta. Säännöllinen konttijunaliikenne Kouvolasta Kiinan Xianiin käynnistyi 11.10. arvokkaan kutsuvierasjoukon saattelemana.

Mediaselvityksen mukaan Kinnon toiminnasta uutisoitiin 161 digitaalisessa uutismediassa, joista kotimaisia oli 67 ja ulkomaisia 94. Uutisointi oli sävyanalyysin mukaan 56 % myönteistä, 42 % neutraalia ja 2 % kielteistä. Sosiaalisessa mediassa Kinnon toiminnasta kerrottiin 596 sosiaalisen median julkaisussa, joista suurin osaTwitterissä (84%). Eniten uutisointia ja keskustelua herättivät lohkoteknologiaan liittyvä yhteistyö ja idän kuljetuskäytävän avaaminen. (Meltwater 1.12.2016-30.11.2017)

Vuosi 2018 on ennakoinnin teemavuosi

”Yritystoiminnassa katse on aina suunnattava myös tulevaisuuteen ja tulevan ennakointiin. On hyvä aika ajoin pysähtyä tarkastelemaan omaa toimintaa ja arvioitava onko omaa tekemistä muutettava. Ensi vuoden teemaksi olemmekin valinneet ennakoinnin, joka tulee näkymään toiminnassamme eri tavoin”, kertoo toimitusjohtaja Martti Husu.

Kinno auttaa alueen pk-yrityksiä yritystoiminnan kehittämisessä muuttuvassa toimintaympäristössä, kuten digitalisoitumisen haasteissa. Kinnon strategiassa (2018-2020) on asetettu selkeät tavoitteet toiminnan kolmelle painopistealueelle ja koko yhtiön toiminnalle.

 

Kuva ensimmäisestä Kouvolasta Kiinan Xianiin lähteneestä konttijunasta 10.11.2017, kuvaaja Tuomo Mäläskä, Kouvolan kaupunki.

 

Lisätietoa: