Repoveden kansallispuisto kasvatti kävijämääriään

Kansallispuistojen käyntimäärät ovat jälleen kasvaneet verrattuna vuoden takaisiin lukuihin. Elokuun loppuun mennessä kansallispuistoihin oli tehty yli 1,9 miljoonaa käyntiä, kun vuonna 2014 luku oli 1,7 miljoonaa. 

Alkuvuoden käyntimäärät ajalla 1.1.-30.8.2015 ovat kasvaneet erityisesti Repoveden ja Nuuksion kansallispuistoissa. (lähde: www.luontoon.fi).

Repovesi on ylittänyt tänä vuonna 100 000 kävijän rajapyykin. Mirja Nylander Metsähallituksesta kertoo, että Repoveden tunnettuus ja käyntimäärät ovat olleet jo useamman vuoden kasvussa. Merkittävä lisä oli vuonna 2012, kun Repoveden kansallispuisto valittiin vuoden retkikohteeksi. Metsähallitus onkin satsannut Repovedellä erittäin päämäärätietoisesti palvelurakenteiden parantamiseen ELY-keskuksen tuella. Kasvaneesta suosiosta kertoo myös luontoon.fi-sivuston käyntimäärien kova kasvu Repoveden sivuilla.

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät ja Kinno ovat lisänneet markkinointitoimenpiteitä. Kirsi Vainio VisitKouvolasta painottaa, että Repovettä kehitettäessä on myös huomioitava puiston ekologinen kantokyky, jotta toimitaan niin luonnon kuin taloudenkin kannalta kestävällä tavalla. Vainio kertoo matkailijoiden hittituotteen olevan Repoveden repäisykartta, joka on nyt kolmikielinen. Kartan jakelua on tänä kesänä laajennettu mm suosittuun uutuuskohteeseen Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloon, missä on VisitKouvolan esitejakelupiste.

Nylander kertoo Metsähallituksen kävijätutkimuksen positiivisista tuloksista: "Tutkimuksemme 2013/2014 mukaan kävijät olivat erittäin tyytyväisiä Repoveteen. Kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,32 asteikolla on 1-5. Tyytyväiset asiakkaat ovat kertoneet eteenpäin ja juuri tällaisiin toisien suosittelujen perusteella tulleisiin olemme puistossa erityisesti tänä kesänä törmänneetkin​." Puiston kauneudesta ja saavutettavuudesta vaikuttuneet kävijät ovat siis toteuttaneet verratonta suusta-suuhun markkinointia.