Pohjoismaista rakentavaa Railgate -yhteistyötä

Haaparannassa 22.1.2020 järjestetyssä tilaisuudessa Haaparannan kunnan, Narvikin sataman, Kouvola Innovationin Oy:n ja Scandion Oy:n edustajat esittelivät pohjoismaista Railgate –yhteistyötä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle.

Ministeriössä pidetään tärkeänä yhdistelmäkuljetusten lisäämistä. Siten konttijunayhteys Kouvolasta Aasiaan on merkittävä väylä, johon Haaparanta ja Narvik liittyvät tiiviisti. Narvikin satama ja Narvikin kunta ovat solmineet Kouvola Innovationin johdolla sopimukset Kiinan Xianin kanssa vuonna 2018. Tämä avaa erinomaisen mahdollisuuden rautateitse tapahtuvalle edestakaiselle konttijunaliikenteelle välillä Narvik-Haaparanta-Kouvola-Xian. Kiinan rautatiekuljetusten volyymin ennakoidaan kolminkertaistuvan lähivuosina.

”Railgate Finland Kouvola tarjoaa uusia mahdollisuuksia pohjoismaiselle viennille ja tuonnille erityisesti aikataulukriittisissä toimituksissa itä-länsi -suunnassa. Erinomainen sijaintimme tavaraliikenteen keskuksena linkittää yhteen myös Venäjän, Kazakstanin ja muiden saman raideleveyden omaavien IVY-maiden rautatietavaraliikenteen kuljetusvirrat”, muistuttaa Simo Päivinen Kouvola Innovation Oy:stä.

Kouvola on Uuden Silkkitien Pohjois-Euroopan päätepiste, josta jakelu- sekä jatkokuljetukset hoituvat tehokkaasti eri kuljetusmuodoilla mm. yhdistelmäkuljetuksia hyödyntämällä kotimaan satamiin tai raja-asemille. Yhteyden ulottaminen Haaparantaan ja Narvikiin on erittäin tärkeäää - Haaparannan ja Tornion välinen rautatie ja maantie sitovat Suomen ja Ruotsin mantereet toisiinsa.

Tavoitteena on saada yhteyden parantamiseen tarvittava määräraha Suomen budjettiin vuoden 2020 kehysriihessä. Hallitusohjelman tavoitteeksi on jo kirjattu: ”Toteutetaan sähköistys Kemi–Laurila–Haaparanta välillä. Tämän kustannus on valtion talousarviolle 10 miljoonaa euroa. Sähköistys avaa yhteyden Pohjois-Ruotsin kautta rahti- ja matkustajaliikenteelle Eurooppaan ja Jäämerelle. Ratayhteys mahdollistaa uuden kuljetusreitin, palvelee teollisuutta ja avaa potentiaalia myös rajat ylittävään matkustajaliikenteeseen.

Ympäristötekijät ohjaavat kuljetuksia raiteille

Intermodaalikuljetusten merkitys tulee kasvamaan ja ”vihreille” tavarakäytäville Euroopassa on suuri tarve. Rautatieliikenteen kannalta keskeisiä kriteereitä ovat mm. suuri kapasiteetti, säännöstelyn vähäisyys, pyrkimys pienentää byrokratiaa, matalien raidemaksujen tärkeys, pitkien junien tarve, mahdollisimman suurten tavaramäärien tarve kiskoilla, yhteisoperointi ja intermodaalisuus eli yhteensovitettavuus eri kuljetusmuotoihin.

Kuljetusten ympäristöystävällisyys tulee olemaan jatkossa merkittävä globaali tekijä myös tavaraliikenteessä. Kuljetusten energiankulutusta lasketaan erilaisin mittarein, yksi kuljetuksia vertaileva mittari on täällä:  https://www.ecotransit.org/

Kuva: Ministeri Timo Harakka keskusteli raideliikenteen kehittämistyöstä kehittämispäällikkö Simo Päivisen (vas) ja Railgate -markkinointia hoitavan Michael Blomster (takana), Scandion Oy, kanssa.