Pakkauslaakso -yhteistyötä selvitetään

Pakkausalan tulevaisuuden visioista ja Kymenlaakson pakkausklusterin kokoamisesta käytiin vilkasta keskustelua hyvien alustajien innoittamina - Pakkauslaakso -yhteistyötä jatketaan syksyllä

Kymenlaakson alueella on merkittävää sellu- ja pakkausmateriaalituotantoa. Kymenlaaksossa on muun muassa digitaalisten pakkausten tuotantokeskittymä, sellu- ja kartonkituotantoa ja monia muita tahoja, jotka linkittyvät pakkausten arvoketjuun.
Kymenlaaksolla on potentiaalia lanseerata omaa pakkausosaamistaan ja tätä tukee myös alueen vahva logistiikkaosaaminen. Voisivatko alueen pakkausalan yritykset hyötyä yhteistyöstä? 

Tätä pohdittiin Inkeroisten kartonkitehtaalla 20.6. tilaisuudessa, johon osallistui parisenkymmentä alan toimijaa maakunnasta.

Kymenlaakson liiton maakuntajohtaja Jaakko Mikkola avasi tilaisuuden toteamalla, että Kymenlaaksossa on kaikki edellytykset pakkausklusterin syntymiselle, Karina Puurunen Pöyry Management Consulting Oy:stä kertoi pakkausalan kehittämistyöstä laajemmin ja Olli Hietanen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnasta ravisteli kuulijoita muistuttamalla toimintaympäristömme jatkuvasta ja kiihtyvästä muutosvauhdista.