Matkailuyrittäjät tiedottavat yhteistyön tiivistymisestä Kymenlaaksossa

Kotkan ja Kouvolan alueen matkailuyritysten ensiaskel yhteistyöhön

Joukko Kotkan ja Kouvolan alueen matkailualan yrityksiä tapasi. Tavoitteena on tiivistää
alueellista yhteistyötä Kymenlaaksossa. ”Tämä on Suomen paras paikka.”

Matkailuyritysten ryhmät, Kouvolassa Repovesikeskus ja Kotkassa Kymi The River, kutsuivat
toimijoita tutustumaan toisiinsa ja keskustelemaan alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista.
Keskustelu käytiin keskiviikkona 4.11.2015 Yli-Kaitalan Lomamökeillä Iitissä. Paikalla oli 19 henkilöä.

Millä voimme erottua markkinoilla?
Totesimme, että meillä on ainutlaatuinen kokonaisuus: Sisävesialue – Kymijoki – Meri sekä siihen
liitettynä pääkaupungin läheisyys. Lisäksi täällä on hienoja kohteita, jollaisia on vain meillä. Näistä
mainittiin esimerkkinä maailmanperintökohde Verla, Mustila Arboretum ja Kotkan Maretarium.

Keskusteluryhmä oli yhtä mieltä siitä, että meidän on saatava yhteinen näkyvyys Kymenlaaksoon
Helsingin, Saimaan alueen ja Lapin tapaan.

Miten voimme edistää asiaa ja mitä se vaatii?
Keskustelussa nousi esille ensiaskeleina asennemuutos sekä lähempi tutustumisen toisten yritysten
palveluihin. Hyvänä tavoiteltavan asiana nähtiin crosselling eli toisen yrityksen palvelujen suositus ja
myynti. Todettiin, että asiassa voidaan edetä, kun tunnetaan palvelut ja luotetaan toisen toimintaan.

Yhdeksi lähiajan tavoitteeksi asetettiinkin tutustuminen yrityksiin ja niiden toimintaan.

Asennemuutoksena odotetaan oman aliarvostamisen lopettamista ja viestinä eteenpäin Yli-Kaitalan
Markun sanoin: ”Hei, tää on Suomen paras paikka! Meidän on uskallettava sanoa se ääneen”

Miten jatketaan?
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa joulukuun alussa. Tähän tilaisuuteen odotetaan myös Kouvolasta
Kinnosta ja Kotkasta Cursorista osallistujia mukaan. Asiaa halutaan viedä eteenpäin hyvässä
yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Repovesikeskus
Eero Niskala
Puh 044 784 7411
eero.niskala@repovesikeskus.fi

Kymi the River ry
Sauli Orimus
Puh 050 320 2559
info@eramys.fi