Matkailun investointistrategia ja kehittämissuunnitelmat kiinnostivat

Kouvolassa keskusteltiin keskiviikkona 7.9. seudun matkailun investointistrategiasta, joka paraikaa on valmisteilla. Samalla päivitettiin kolmisen vuotta sitten laadittu Kouvolan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon master plan, sekä visioitiin matkailun alan tulevaisuutta vuonna 2025. Työ etenee syksyn mittaan. Seuraavan kerran aiheen pariin palataan matkailuyrittäjien aamukahveilla lokakuussa. Upseerikerholla paikalla oli viitisenkymmentä matkailun kehittämisestä kiinnostunutta.

Aamupäivän kuluessa keskusteltiin muun muassa kohderyhmistä, mahdollisuuksista järjestää Kouvolassa kansainvälisiä suurtapahtumia sekä uusimpien matkailutrendien hyödyntämisestä. Yksinkertaisten ja elämyksellisten asioiden tuotteistaminen, Kouvolan seudun saavutettavuuden ja tunnettuuden parantaminen ja matkailutarjonnan ympärivuotisuus muun muassa ovat asioita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota, todettiin. Edelleen matkailutoimijoiden yhteistyön vahvistaminen on kehittämisessä ja kilpailussa pärjäämisessä keskeistä. Kouvolan vahvuudet ovat ennallaan: itäisen naapurin suurkaupungit, Kymijoki, luonto ja matkailukohteet sekä saavutettavuus. 

Jaana Myllyluoma FCG Oy:stä esitteli tehtyjen erityshaastattelujen tuloksia, kertasi matkailun nykytilannetta ja mahdollisuuksia sekä kävi läpi investointistrategian tämänhetkistä tilannetta. 

Paikalla oli myös edustajia Kouvolan kaupungilta, ELY-keskuksesta, Iitin kunnasta ja Kouvola Innovationista. Kysymyksiä sai esittää muun muassa kaavoitus- ja lupa-asioista, investointituista ja matkailun kehittämisestä yleensä. 

 

 

 

 

Kysymyksiin vastaa: