MATKA2019 -KOUVOLAN MESSUOSASTON IDEAKILPAILU

Maanantai, 25. kesäkuu 2018 to Perjantai, 31. elokuu 2018

Kouvola osallistuu tammikuussa 2019 Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville MATKA2019 –messuille muutaman välivuoden jälkeen. Tärkeä syy messuosallistumiselle on Kouvolassa järjestettävät Asuntomessut 2019. Messuille osallistumisen tavoitteena on lisätä Kouvolan tunnettuutta ja saada ”Kouvola kartalle” ihmisten mielissä.

Ideakilpailulla haetaan messuosaston suunnitteluun Kouvolan matkakohteiden, tapahtuminen ja palvelujen esilletuomiseen uusia ja raikkaita ideoita, joilla Kouvolan osasto erottuu houkuttelevana muista messuosastoista. Osaston halutaan ilmentävän monitahoisen Kouvolan erilaisia piirteitä ja kohteita. Tavoitteena on saada messuilla kävijät kiinnostumaan ja yllättymään kaupungin tarjonnasta sekä herättää heissä halu tulla Kouvolaan!

Kilpailu on valtakunnallinen, mutta siihen osallistuvilla tulee olla side Kouvolaan. Siteellä tarkoitetaan esimerkiksi: kotoisin Kouvolasta, asunut tai opiskellut Kouvolassa, mökki Kouvolassa, läheinen sukulaissuhde Kouvolaan.

 

Kilpailutehtävä

Kouvolan MATKA2019 -messuosaston ideointi. Messuosaston koko on 90 m2. Se on avoin tila joka sivulta. Messuosaston rakentaminen ei sisälly tähän kilpailuun. Osaston ideoinnissa tulee huomioida messukeskuksen tekniset ohjeet (ks taustatiedot alla).Osastolla tulee tuoda esiin ainakin seuraavat kohteet/toiminnot:

 • Kouvolan matkailun pääkohteet: Maailmanperintökohde Verla, Repoveden kansallispuisto, Tykkimäen huvipuisto ja Arboretum Mustila

 • Kouvolan sijainti, esim. pääkaupunkiseudulta matkaa Kouvolaan on vain reilu tunti

 • Asuntomessut Kouvolassa 2019

 • Myyntipiste – paikallisia herkkuja tai muita tuotteita (mahdollisesti kylmälaitteita)

 • Infotiski – VisitKouvolan yleinen esittelypiste, neuvonta ja esitteet

 • Toiminnallisuus kävijäkokemuksena osastolla

 • AR (Augmented Reality) eli lisätyn todellisuuden käyttö osastolla

 • Huomioitava osaston esteettömyys

Kilpailuehdotuksen tulee sisältää seuraava aineisto:

 • 3-5 kuvaa ideoista ja elementeistä ja/tai osaston suunnitelmasta (tekniikka vapaa, sähköiset havainnekuvat muistitikulla, jpg tai pdf)

 • kirjallinen selostus (max 2 x A4)

 • selostus siteestä Kouvolaan (kuitenkin niin, ettei henkilöllisyys tule ilmi)

 • nimimerkki on mainittava kaikissa aineiston osissa

 

Arvostelussa kiinnitetään huomiota idean yllätyksellisyyteen ja raikkauteen sekä idean Wau! -kokemukseen. Muita arvotettavia asioita ovat Kouvolan esiin nostaminen, osaston elinkaari-ajattelu ja ideoiden jatkokäyttö sekä osaston kokonaisvaltainen kiinnostavuus.

Olemassa olevat elementit, joita toivotaan hyödynnettävän mahdollisuuksien mukaan (jompikumpi tai molemmat):

Taustatietoa suunnittelun tueksi:

VisitKouvolan markkinointistrategia:

https://visitkouvola.fi/dataflow/visitkouvola/files/media/visitkouvolamarkkinointistrategiafinal_1857.pdf

VisitKouvolan Tone of voice:

https://visitkouvola.fi/dataflow/visitkouvola/files/media/visitkouvolantoneofvoice_2271.pdf

Messukeskuksen tekniset ohjeet: https://www.emessukeskus.com/#/help?lang=fi

 

Kilpailutöiden toimittaminen

Kilpailuun osallistuvien kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi nimimerkistä tai olla merkittynä ehdotukseen. Kilpailutyöt on toimitettava postitse 31.8.2018 mennessä osoitteella:

Kouvola Innovation Oy/Tiina Vainio, Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola. Kuoreen merkintä ”Ideakilpailu”.

Kilpailuehdotuksen mukana on toimitettava suljettu, nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kirjekuori, joka sisältää tekijän nimen ja yhteystiedot. Lisäksi on ilmoitettava, kenellä on kilpailuehdotuksen tekijänoikeus ja ketkä ovat olleet avustajia.

 

Mahdolliset kysymykset

Kilpailu julkaistaan www.kinno.fi sivustolla 25.6.2018. Mahdolliset kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla: raija.sierman@kinno.fi viimeistään perjantaina 6.7.2018.

Kilpailua koskevat kysymykset ja niiden vastaukset ovat nähtävillä tässä:

 1. Minkä muotoinen osasto on? Pituus, leveys ja korkeus?
  Vastaus: Osasto on lähes neliön muotoinen. Mitat: 9 m x 10 m. Korkeus: katso kysymys nro 3.
   
 2. Jos osastolla ei ole siis seiniä eli on avoin joka puolelta, niin ympäröikö sitä käytävä? Eli onko ”seinänaapureita”?
  Vastaus: Käytävät ympäröivät osastoa joka puolelta. Ei siis ole seinänaapureita. Sijoitus- /pohjapiirustusta ei valitettavasti ole vielä käytettävissä.
   
 3. Ymmärtääkseni rakenteiden korkeus voi messukeskuksessa olla 2,5 m, mutta erillisellä sopimuksella on mahdollista saada lupa korkeampaan rakenteeseen? Onko siis mahdollista ideoida osastoa, joka vaatii korkeampia rakenteita kuin 2,5 m?
  Vastaus: Kyllä, juuri näin. Olemme varautuneet hakemaan lupaa korkeammillekin rakenteille.
   
 4. Tuleeko osastolle otsalautoja?
  Vastaus: Otsalautojen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen on osa ideointia. Otsalaudat eivät ole pakollinen rakenne osastolla.
   

 5. Haluaisitte avata enemmän tuota AR-termiä sellaisille, joille se on vielä vieras asia?
  Vastaus: Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, lyh. ar tai AR) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. (Tämä on suora lainaus Wikipediasta.)

  Mikäli AR:n käyttö ideoinnissa tuntuu vieraalta eikä siitä ole kokemusta, niin jätä se suosiolla pois. Mainitse selostusosuudessa, että ehdotuksesi ei sisällä AR:n käyttöä.

 

Aikataulu ja kilpailun vaiheet

 • Kilpailuaika: 25.6.-31.8.2018

 • Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja kilpailun tulokset julkistetaan syyskuussa 2018

 

Palkinnot ja kilpailuraati

1. Palkinto: 2000 €
2. Palkinto: 500 €
3. Palkinto: 500 €

Palkintosummat ovat saajilleen ”puhtaana käteen”. Palkinnonmaksun edellytyksenä on, että palkinnonsaaja toimittaa verokortin tai ennakkoperintärekisteriotteen. Palkintoraadilla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti.

Kilpailuraati:

Kouvola Innovation Oy: kehittämispäällikkö Kirsi Vainio, asiantuntija Raija Sierman

Kouvolan kaupunki: viestintäpäällikkö Anne Käki, projektipäällikkö Sanna Kauppi

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (XAMK): koulutusjohtaja Jorma Fagerström, City Drivers -projektipäällikkö Tiina Ikkonen

 

Kilpailutöiden käyttöoikeus

Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista. Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa, jos joku hyödyntää oikeudetta kilpailun tai sen tulosten esittelyn kautta julkiseksi tullutta ideaa.Kilpailun järjestäjä saa rajoittamattoman käyttöoikeuden palkittuihin kilpailuehdotuksiin sekä oikeuden julkistaa kilpailuehdotus valitsemallaan tavalla. Kilpailun järjestäjä saa hyödyntää ja jatkojalostaa lunastamiaan ja palkitsemiaan kilpailuehdotuksia valitsemallaan tavalla. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät ehdotuksen tekijöille.

 

Lisätietoja: