Markkinoitko monikanavaisesti? Sinun kannattaisi. Lue blogi!

BLOGI 14.1.2020 - Kuulin kahvipöydässä keskustelun aiheesta, joka ei ollut minulle entuudestaan tuttu – siitä huolimatta, että vietän sosiaalisessa mediassa hyvän tovin päivittäin. Tajusin, että elän omassa kuplassani ja minut tavoittaa vain tietynlainen eri algoritmien määrittelemä aihepiiri. Elän siis kuplassa, jota on vaikea puhkaista. 

Ei siis ihme, että yrittäjästä voi tuntua haasteelliselta saada viestiään läpi digitaalisessa maailmassa. Kaikilla on oma kuplansa ja toisaalta maksettuja viestejä vilisee silmien edessä tuhansittain päivässä.  

 

TAVOITA IHMISET ERI KANAVISSA

Yrityksen kokonaisnäkyvyys voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: oma, ostettu sekä ansaittu media. Oman median osuus on tutkitusti näistä suurin, noin 40-60 prosenttia kokonaisnäkyvyydestä. Omaan mediaan lukeutuvat kaikki itse ylläpidetyt kanavat: verkkosivut, somekanavat, Google My Business -tili, blogit yms. Toiseksi suurin osuus, 20-50 prosenttia, tulee yleensä ostetusta mediasta ja viimeinen 10-30 prosenttia koostuu ansaitun median osuudesta. Mihin näistä pitäisi siis panostaa?  

Todennäköisyys sille, että yritys tai tuote muistetaan, lisääntyy sitä mukaa, mitä useammassa paikassa mainos osuu silmään. Ei siis ole yhtä autuaaksi tekevää kanavaa tai keinoa, jolla markkinointisi lähtisi lentoon. Sorry! 

 

MITEN ME VISITKOUVOLASSA LÄHESTYMME ASIAA?

Kouvolan kaupunkimarkkinoinnin strateginen tavoite on digitaalisen saavutettavuuden lisääminen ja sähköisen markkinaosuuden kasvattaminen. Digiloikka-hankkeen avulla työskentelen tämä tavoite tähtäimessä.   

Kehitämme rinnakkain kaikkia kolmea osa-aluetta. Panostamme omaan mediaamme käyttämällä hyväksi esimerkiksi sisältömarkkinoinnin keinoja ja hakukoneoptimointia. Ostettua mainontaa tehostamme display-, hakukone- ja somemarkkinoinnin avulla.  

Haasteellisinta on ansaitun median osuuden kasvattaminen, koska siihen emme voi itse täysin vaikuttaa. Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia ihmisistä luottaa ystäviltään tai perheeltään saamiin mielipiteisiin tehdessään ostopäätöksiä, oli kyseessä matka tai saunaremontti. Positiivisella (ja negatiivisella) näkyvyydellä on aina vaikutusta myös brändimielikuvaan ja tuloksiin.

Jos viisi ensimmäistä Googlen hakutulosta on negatiivista, on todennäköistä, että asiakas etsii toisen palveluntarjoajan.  

Ansaitun median osuuteen voi itse vaikuttaa tekemällä kiinnostusta herättäviä sisältöjä tai hyödyntämällä sosiaalisen median vaikuttajia. Vaikuttajamarkkinointia voi myös tehdä yksinkertaisimmillaan keräämällä tyytyväisiltä asiakkailta palautetta ja hyödyntämällä sitä markkinoinnissa.  
 
  
Kirjoittaja toimii Live & VisitKouvolan tiimissä matkailun asiantuntijana ja Kymenlaakson matkailun digiloikka –hankkeen projektipäällikkönä.