Markkinavuoropuhelu joukkoliikennevuoroista

Keskiviikko, 28. elokuu 2019 - 13:00 to 15:00

Kouvolan kaupunki suunnittelee kilpailutuksen aloittamista Elimäen suunnan joukkoliikennevuorojen hankinnasta.

Joukkoliikennevuorot sijoittuvat välille Elimäki – Koria – Matkakeskus – Koria – Elimäki. Kokonaisuuteen kuuluu MA-PE –vuorot, LA, SU ja koulupäivävuorot Elimäen alueella. Tavoitteena olisi päästä aloittamaan liikenne tammikuun 2020 alusta.

Joukkoliikennepalvelut kilpailutetaan bruttoliikenteenä. Edellinen kilpailutus käytiin alkukesästä 2019, mutta sen perusteella saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti Kouvolan kaupungin kyseisen suunnan joukkoliikenteelle varatun budjetin, joten hankintaa ei voitu tehdä. Siksi tämä kilpailutetaan nyt uudelleen. Pohjalla on aiempi reitti- ja aikataulurakenne, mutta sitä on mahdollista merkittävästikin muuttaa, jotta hankinnan kohteesta saataisiin nykyistä toimivampi.

Toivomme tilaisuudessa keskustelua erityisesti aiheista:

  • Miten hankinnan kokonaiskustannusta saataisiin pudotettua?
  • Onko olemassa olevassa aikataulurakenteessa jotain, mikä ei toimi tai mitä olisi järkevää muuttaa?
  • Voiko aikataulua kehittää jotenkin, jotta kokonaisuus olisi toimivampi?
  • Millä toimenpiteillä autojen määrän tarvetta saadaan alas?
  • Mikä tekisi tarjouspyynnöstä kiinnostavan?
  • Millä kriteereillä olisi tarkoituksenmukaista vertailla tarjouksia (esim. €/km vai €/vuosi)?
  • Autojen koko ja euroluokitus?
  • Linjareitit, onko niissä erityisiä ongelmakohtia?
  • Onko hankinta tarkoituksenmukaista jakaa osiin vai kilpailuttaa kokonaisuutena?
  • Sopimusajan kesto?

Lisätietoja hankinnasta hankinta-asiantuntija Teemu Turpeiselta, puh. 020 615 5955, teemu.turpeinen@kouvola.fi.

Ilmoittautuminen tästä.

Paikka: Kouvola Innovation Oy, Paraatikenttä 4, Kouvola

Liitteet etukäteen tutustumista varten:

Aiemmin julkaistu tarjouspyyntö
Kohdekuvaus ja kalustovaatimukset
Kohdetiedot