Logistiikka on tärkeä toimiala Kouvolan elinvoimalle

Logistiikan kehittämistyössä kaupungilla ja Kinnolla on molemmilla omat roolinsa: Kaupunki rakentaa infraa, uutta RRT (Rail Road Terminal) –aluetta. Kinno puolestaan markkinoi kaupunkia ja sen palvelutarjontaa, kuten Railgate Finland -konttijunayhteyttä, yrityksille.

Kouvola on logistiikan, erityisesti rautatielogistiikan, merkittävin kaupunki ja toimija Suomessa ja laajemminkin Pohjois-Euroopassa. Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus. Logistiikka tarjoaa alueella jo nyt töitä noin 2000 työntekijälle 200 yrityksessä. Se on yksi potentiaalisimmista aloista luoda alueelle uusia työpaikkoja.

”Yhdessä kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa rakennamme alustaa logistiikkatoimialan jatkuvalle kehitykselle Kouvolassa. Meillä on usean kymmenen vuoden historia, jossa logistiikkatoimet ovat jatkuvasti laajentuneet. Tänä päivänä olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole tiloja tarjota uusille toimijoille ennen kuin RRT-alue valmistuu. Kysyntä jatkuu vahvana ja nykyisten toimijoiden terminaalit ovat 100 % käytössä”, kertoo toimitusjohtaja Martti Husu.

Erityisesti Kouvolan alueen metsäteollisuus on viime vuosina investoinut voimakkaasti ja tarvitsee raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuskapasiteettia Kouvolassa. Esimerkiksi UPM on viime vuosina rakentanut kapasiteettia lisää noin yhden sellutehtaan verran. Kouvola-Xian -konttijunayhteyttä käyttäneet metsäteollisuuden vientiyritykset ovat olleet tyytyväisiä nopeaan kuljetusmahdollisuuteen.

”Kouvolaan valmistuva RRT –alue on merkittävä investointi, joka entisestään vahvistaa Kouvolaa tärkeänä logistiikkakeskittymänä Pohjois-Euroopassa mahdollistaen eri ilmansuuntiin tapahtuvaa liikennöintiä. Se on myös edellytys saada Kouvolaan sijoittumaan sekä kotimaisia että ulkomaisia uusia yrityksiä”, muistuttaa Husu.

 

Logistiikan kehittämistyön perspektiivi on vuosia

”Kauppaneuvottelut eri osapuolten välillä, muun muassa elintarvikeviennin osalta, vaativat vielä aikaa. Neuvotteluja käydään myös kaikilla ilmansuunnilla, ei vain idän suunnalla. Kartoitamme erilaisia mahdollisuuksia koko ajan. Kehittämistyön perspektiivi on vuosia, ei kuukausia”, muistuttaa toimitusjohtaja Husu.

Keski-Euroopan reitit on kehitetty ja ne ovat olleet käytössä jo vuosia aiemmin kuin Railgate Finland, mutta ne ovat liikennemäärien voimakkaan kasvun vuoksi pahasti ruuhkautuneet. Railgate Finland tarjoaakin näin ollen vaihtoehdon Pohjois-Euroopan ja Aasian välisille kuljetuksille.

Railgate Finland -konttijunayhteys vaatii edelleen kehittämistyötä, muun muassa reitin operaattorin vaihduttua tänä vuonna. Reittiä operoi nyt, yhdessä Unytrade Oy:n kanssa, hollantilais-venäläinen yhteistyöyritys Logbox (https://www.log-box.com/ ). 

 

Ystävyyskaupunkitoiminnasta

Kiinassa valtion politiikka liittyy aina talouteen, jossa valtiolla on tärkeä rooli. Ystävyyskaupunkitoiminta liittyy maan kulttuuriin. Logistiikka on strateginen toimiala, jota valtio kontrolloi. Siksi ystävyyskaupunkitoiminta on välttämätöntä elinkeinotoiminnan vauhdittamiseksi Aasiassa.

´”Tuonti Kiinasta on ollut vähäistä, sillä junakuljetukset länteen ovat heille vielä varsin uusi asia. Nyt niiden määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet”, kertoo toimitusjohtaja Husu.

 

Viestimme aina, kun siitä on vastaanottajalle lisäarvoa

Kinnon hallitukselle, valtuutetuille ja muille päättäjille viestitään aktiivisesti ja säännöllisesti Kinnon toiminnasta. Myös Kinnon ja kaupungin henkilöstölle sekä kaupunkilaisille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille viestitään toiminnastamme uutiskirjein, tiedottein ja sosiaalisen median kautta. Kinnon strategian mukaista on viestiä aina, kun aiheesta on vastaanottajalleen lisäarvoa.

Elinkeinotoiminnan kehittämistyöstä viestittäessa on hyvä muistaa, että Kinno on taustavaikuttaja ja yhteyksien luoja, joka ei voi julkistaa yritysten toimintaan liittyviä tietoja ilman heidän lupaansa. Kinno ei harjoita liiketoimintaa, vaan auttaa eri osapuolia verkottumaan ja markkinoi alueen julkisia ja yksityisiä palveluja.

”Yksityiset yritykset tekevät omat investointinsa muun muassa Railgate Finland –reittiin liittyen ja viestivät aiheesta omien tavoitteidensa mukaisesti. Meidän on varottava, ettemme kerro yksityisiä yrityksiä koskevia asioita julkisuuteen. Jokainen kehittämisyhtiö painii tämän saman ongelman kanssa koko ajan”.

 

 

 

Kuva Lukas Pearsall: Metsäteollisuuden tuotteiden, kuten selluloosan, kuljetuksiin tarvitaan lisää kuljetuskapasiteettia.