Lapinsalmen silta on avattu retkeilijöiden käyttöön Repoveden kansallispuistossa

Metsähallitus tiedotti perjantaina 8.11., että Lapinsalmen uusi silta Repovedellä on avattu. Silta mahdollistaa talviretkeilyn kehittämisen Lapinsalmen suunnalla ja koska sitä pitkin voidaan kulkea samanaikaisesti molempiin suuntiin, vältytään ylitysruuhkilta. Myös mönkijällä ja moottorikelkalla voi ylittää sillan, esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä. Lemmenlukoillekin on varattu oma paikkansa.

Uusi silta on teräsrakenteinen pylonisilta, joka ylittää alla olevan Kapiaveden 12 metrin korkeudessa. Pituutta teräsrakenteisella sillalla on 55 metriä. Uuden sillan kansi on tasainen ja jäykkä, koska sillan on oltava turvallisesti ylitettävissä kaikkina vuodenaikoina. Jyrkkiä nousukulmia on vältetty. Silta voidaan ylittää tarvittaessa myös mönkijällä ja moottorikelkalla esimerkiksi mahdollisissa pelastustehtävissä.

”Urakoitsija Remoti Holding Oü hoiti vaativan siltaurakan esimerkillisesti. Haluan kiittää urakoitsijoiden lisäksi sillan suunnittelijoita, Kouvolan kaupunkia ja maan omistavaa UPM Kymmene Oy:tä hyvästä yhteistyöstä”, sanoo sillan rakennusprojektista vastannut rakennusmestari Pasi Ikonen Metsähallituksesta.

”Pylonisillalla ei ole käyttörajoituksia, vaan se on mitoitettu tungoskuormituksen mukaan. Siltaa voi kävellä samanaikaisesti molempiin suuntiin, mikä poistaa vanhalla sillalla esiintyneet retkeilijäruuhkat. Sillan avaaminen mahdollistaa talviretkeilyn kehittämisen Lapinsalmen suunnalla. Samalla varauduttaan Repoveden kansallispuiston koko ajan nouseviin käyntimääriin”, korostaa puistonjohtaja Matti Hovi Metsähallituksesta.

Lemmenlukoille on varattu omat paikkansa sillan molemmissa päissä. Metsähallitus toivoo, että muualle sillan runkoon ja kaiteisiin ei kiinnitetä lemmenlukkoja. 

Ketunlossi Repoveden kansallispuistossa on jäänyt talvitauolle 6.11.2019 alkaen. 

Haluatko vaikuttaa Repoveden tulevaisuuteen?

Metsähallitus on avannut karttapohjaisen kyselyn, jonka avulla Repoveden kävijät ja muut alueesta kiinnostuneet voivat kertoa havaintojaan, kehitysehdotuksiaan ja muita ajatuksiaan alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn saatuja vastauksia hyödynnetään Repoveden hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyössä, joka on parhaillaan käynnissä. Kysely on auki 31.12.2019 saakka täällä.

Lisätietoja: 
Rakennusmestari Pasi Ikonen, Metsähallitus puh. 0206 395 104
Puistonjohtaja Matti Hovi, Metsähallitus puh. 0206 396 811

Kuva: Pasi Ikonen