Kymenlaaksossa vieraili vuonna 2015 lähes puoli miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa

Kymenlaaksossa vieraili vuonna 2015 vajaat puoli miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa, joista 84 prosenttia oli venäläisiä. Virolaisia ja saksalaisia maakunnassa vieraili seuraavaksi eniten, mutta molempien kansallisuuksien osuus jäi alle kolmeen prosenttiin Kymenlaaksossa vierailleista ulkomaalaisista. Alle 40 prosenttia Kymenlaaksossa vierailleista ulkomaalaisista matkailijoista yöpyi matkallaan. Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä Kymenlaaksossa yöpyi 32 000 ulkomaalaista ja muualla runsaat 123 000 ulkomaalaista matkailijaa.

OSTOSMATKAILU TÄRKEIN SYY MATKUSTAA KYMENLAAKSOON
Kymenlaaksossa vierailleista venäläisistä 74 prosenttia oli Suomessa ostosmatkalla ja 32 prosenttia lomamatkalla. Muista ulkomaalaisista lomamatkalaisia oli 43 prosenttia.  
 
Kouvolan seudulla vierailleista venäläisistä 62 prosenttia oli Suomessa lomamatkalla, kun Kotkan-Haminan seudulla käyneistä alle 30 prosenttia kertoi olleensa lomamatkalla ja 78 prosenttia ostosmatkalla.
 
Vaikka ruplan heikkeneminen on heikentänyt venäläisten ostovoimaa Suomessa, koetaan Suomi edelleen Venäjällä houkuttelevaksi ostosmatkakohteeksi. Tärkeimmäksi syyksi tulla ostoksille Suomeen matkailijat kertovat olevan tuotteiden parempi laatu. Sen mainitsee syykseen tulla ostoksille Suomeen yli 70 prosenttia venäläismatkailijoista. Parempien valikoimien vuoksi tänne ostoksille kertoi tulleensa kolmasosa venäläismatkailijoista.
Venäläiset käyttivät vuonna 2015 Kymenlaaksossa lähes 36 miljoonaa euroa, josta 32 miljoonaa euroa käytettiin ostoksiin. Muut maakunnassa vierailleet ulkomaalaiset käyttivät rahaa noin 13 miljoonaa euroa, josta runsaat 8 miljoonaa palveluihin ja noin viisi miljoonaa euroa tuoteostoihin.
 
 
SAUNA KIINNOSTAA SEKÄ VENÄLÄISIÄ ETTÄ MUITA ULKOMAALAISIA MATKAILIJOITA
Lähes kolmasosaa Kymenlaaksossa vierailleista venäläisistä sekä muista ulkomaalaisista matkailijoista kiinnostaisi kokeilla saunomista Suomessa. Kesäaktiviteetit maalla, kuten pyöräily, vaellus tai eläinten tarkkailu kiinnostaa useampaa kuin joka toista Kymenlaaksossa vieraillutta ulkomaalaista matkailijaa. Veteen liittyvistä kesäaktiviteeteista, kuten uimisesta, veneilystä, kalastuksesta tai laivaristeilyistä kertoi olevansa kiinnostunut 46 prosenttia venäläismatkailijoista ja 59 prosenttia muualta tulleista matkailijoista. Hyvinvointipalvelut kiinnostavat selvästi enemmän venäläisiä (15 %) kuin muista maista tulevia matkailijoita (4 %), kun taas kulttuurikohteet kiinnostavat muista maista tulevia matkailijoita (38 %) selvästi enemmän kuin venäläismatkailijoita (14 %).
 
Kysyttäessä Kymenlaaksossa vierailleilta venäläismatkailijoilta, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Suomea muille asteikolla 0-10, arvosanojen keskiarvoksi saatiin 7,5. Muiden Kymenlaaksossa vierailleiden ulkomaalaisten keskuudessa keskiarvo oli 8,7. Venäläisten antama huonompi arvosana johtuu ainakin osittain siitä, että he ovat pääosin ostosmatkalla, jolloin myös matkailulliset kokemukset ja sen myötä valmius suositteluun jäävät vähäisemmiksi. Lisäksi tähän saattaa vaikuttaa se, että ”Suomi on jo nähty” useiden käyntikertojen jälkeen. Tämä tulos muistuttaa siitä, että jatkuva kehittäminen ja pyrkimys yllättää matkailijat positiivisesti, on tärkeää erityisesti itärajan lähialueilla. Suuri osa matkailijoista on vakiokävijöitä, joiden silmissä alue ei tarjoa uutta ja kiinnostavaa nähtävää tai koettavaa, jolloin lomamatkakohteita etsitään mieluummin muualta.
 
 
TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tulokset selviävät vuoden 2015 TAK Rajatutkimuksesta, jota on tehty vuodesta 1997 lähtien haastattelemalla Suomen ja Venäjän välisillä raja-asemilla Suomesta Venäjälle palaavia matkailijoita. Vuonna 2014 tutkimus laajennettiin koskemaan kaikkia Suomessa vierailleita ulkomaalaisia matkailijoita ja haastatteluita tehtiin 12:lla Suomen ulkoraja-asemalla yhteensä 20 831. Haastatelluista 8 463 oli venäläismatkailijoita.
 
 
Lisätietoja:
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy
Toimitusjohtaja Pasi Nurkka, pasi@tak.fi  puh. 040-505 5903
Tutkimuspäällikkö Jaakko Roponen, jaakko@tak.fi  puh. 045 295 0412
 
Kymenlaakson liitto
Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi, juha.haapaniemi@kymenlaakso.fi, puh. 050 368 3931
 
Kouvolan kaupunki
Kehitysjohtaja Harri Kivelä, harri.kivela@kouvola.fi, puh. 020 615 8833 
 
Cursor Oy
Matkailupäällikkö Sanna Nikki, sanna.nikki@cursor.fi, puh.040 190 2585