Kymenlaaksossa tekeillä selvitys vetyautoilun mahdollisuuksista

Kymenlaaksossa on tekeillä esiselvitys bio- ja vetykaasukäyttöisten autojen paikallisesta infrastruktuurista. Liikenne on maailmanlaajuisesti merkittävä kasvihuonekaasujen lähde ja lähes täysin riippuvainen öljystä. Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä liikenteen osuus on noin viidennes. Liikenteestä aiheutuu myös ilmanlaatua heikentäviä pienhiukkaspäästöjä. Potentiaalinen ratkaisu kohti puhtaampaa liikennettä on vety.

Kouvola Innovationin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteisessä esiselvityshankkeessa edistetään tietoutta kaasumaisista polttoaineista, kuten bio- ja vetykaasusta. Samalla selvitetään vetytankkausaseman sijoituspaikkaan liittyviä vaatimuksia sekä kartoitetaan kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöönotosta kiinnostuneita yrityksiä.

Vedyn yleistyminen liikennekäytössä edellyttää vedyn jakeluinfrastruktuurin rakentamista. Kaasuntuottaja Oy Woikoski Ab on kehittänyt oman konseptinsa vetytankkausasemista ja vetyä voi tankata Woikosken asemilta Helsingin Vuosaaresta sekä Voikoskelta. Vielä tällä hetkellä Suomen ainoa vetyauto on myös Woikosken käytössä.

Tankkausasemainfrastruktuurin rakentamisen ja suunnittelun aikataulu vaihtelee eri maiden kohdalla huomattavasti, mutta esimerkiksi Japanissa panostus ja suunnitelmat ovat jo nyt merkittäviä. Myös EU:ssa panostetaan vetyautoiluun ja vetyautoilun mahdollistavaan infrastruktuuriin. Esimerkiksi Saksassa on tarkoitus rakentaa 400 vetytankkausasemaa vuoteen 2023 mennessä.