"Kun jotain tehdään, niin tehdään se hyvin"

Jari Liikkanen aloitti Kouvolan Yrittäjät ry:n puheenjohtajana vuoden 2020 alussa. Samalla hänestä tuli myös Eturyhmän, eli viiden yrittäjäyhdistyksen, Kouvolan kaupungin ja Kinnon edustajien muodostaman yhteistyöryhmän puheenjohtaja, joka tehtävä on perinteisesti kuulunut suurimman yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajalle.

”Pidän tärkeänä yhteistyötä Kouvolan seudun eri yrittäjäyhdistysten kesken. On itsestään selvää, että yhdessä olemme vahvempia. Kokoonnumme puheenjohtajiston kesken ennen Eturyhmää ja sovimme samalla asioista, joita nostamme siellä esiin. Tällä tavoin kokoukset etenevät jouhevasti ja saamme tuloksia aikaan.”

Liikkanen kertoo, että häntä on luonnehdittu pedantiksi ja tarkaksi, ja sellaisena toimijana hän haluaa puheenjohtajana ollakin.

”Tavoitteenani on, että kun jotain tehdään, niin tehdään se hyvin.”

Kaupungin hankinnat ja paikallisten yritysten pärjääminen hankintakilpailuissa on ollut yksi tärkeä teema, jota yrittäjäyhdistykset ovat nostaneet esiin Eturyhmätyössä.

”Olen tyytyväinen siitä, että tämän vuoden alusta alkaen on perustettu hankinta-asioita varten erityinen hankinta-asioiden yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Kouvolan Yrittäjät, kaupungin hankintatoimen edustajat ja Kouvolan hankinta-asiamies Marita Melkko. Lisäksi Kouvolan kaupunki on esimerkillisesti halunnut lisätä omaa hankinta-osaamistaan osallistumalla valtakunnallisen Keino-akatemian valmennuksiin”.

 

Yrittäjäyhdistys on yritysten edunvalvoja

Yrittäjäyhdistyksen työ on ennen kaikkea edunvalvontatyötä ja sitä silmällä pitäen on myös yhdistyksen toiminnan strategiaa terävöitetty.

”Yrittäjäyhdistyksemme toiminnan tavoitteena on tehdä enemmän konkreettisia asioita yrittäjien parhaaksi. Vaikuttavuutta, Näkyvyyttä ja Kasvamista ovat valitut teemamme”, Liikkanen tiivistää.

Hän pitää tärkeänä, että yrittäjäyhdistyksen toiminnassa on mukana erilaisia ihmisiä, sekä pitkään toimineita että myös nuoria ja yrittäjiä eri toimialoilta.

”Hallituksemme on uudistunut ja meillä on siellä hyvä ryhmä. Olemme myös onnistuneet saamaan hyviä paikkoja myös valtakunnallisen kattojärjestömme, Suomen Yrittäjät ry:n työvaliokuntiin, kuten Ville Helander, elinkeinopoliittinen valiokunta ja Riitta Hyppänen, osaamisen valiokunta.

Liikkanen pitää tärkeänä myös maakunnallista yhteistoimintaa ja hän on itse Kymen Yrittäjien varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen. Etujärjestötyön ja asioiden ajamisen lisäksi, järjestö tarjoaa jäsenilleen myös rentoutumista ja mukavaa yhdessäoloa erilaisilla yhteistapahtumilla.

”Tavoitteenamme on luoda yhdistyksestämme vaikuttava, houkutteleva ja näkyvä järjestö. Meidän on näytettävä yrityksille, miksi niiden kannattaa liittyä jäseniksemme. Vain teoilla saamme yritykset toimintaamme mukaan”, Jari Liikkanen painottaa.

 

Kinnon palvelut tarpeellisia yrittäjille

Jari Liikkanen arvioi Kinnon toimintaa ja palveluja sekä kaupungin kehittämisyhtiön tarpeellisuutta yrittäjille.

”Kinnoa tarvitaan ehdottomasti ja se on ollut tärkeä voimavara muun muassa Eturyhmän toiminnassa ja yrityspalveluissa. Minulle ei ole syntynyt epäluottamusta Kinnon toimivaa johtoa kohtaan. Kinnon palveluista omakohtaista kokemusta sain käynnistäessäni edellistä omaa yritystoimintaani. Sain silloin yritysneuvoja Timo Lehmusmetsältä hyvät ja asiantuntevat neuvot”, Jari Liikkanen kertoo.

Liikkanen toivoo Kinnon hallituksen jäseniksi ammattijohtajia, joiden tärkeänä tehtävänä on yrityksen toimivan johdon haastaminen ja tukeminen.

”Kinno palvelujen osalta on tärkeää, että tulevaisuuden suurimmat haasteet turvataan: Yksinyrittäjien, sekä nuorten ja omistajavaihdokseen tulevien yrittäjien neuvonta ja tuki. Kouvolan tärkein pääoman ovat nykyiset yritykset.”

 

Joukkuepelaaja myös vapaalla

Kuten yrittäjäyhdistyksessä myös muussa vapaa-ajan toiminnassaan Jari Liikkanen arvostaa yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä. Hän on vankka joukkuepelaaja ja seura-aktiivi, joka on harrastanut jalkapalloa, lentopalloa, jääkiekkoa ja autourheilua. Aktiiviselle yhdistystoimijalle annetaan aina myös vastuuta – Liikkanen on muun muassa Myllykosken Pallon varapuheenjohtaja.

Liikkasen perheeseen kuuluvat puoliso Jenni Liikkanen, Nuorisokeskus Anjalan toiminnanjohtaja, sekä 13- ja 15-vuotiaat tyttäret.

 

Jari Liikanen

Kouvolan Yrittäjät ry puheenjohtaja