Kouvolan Matka 2019 messuosaston ideakilpailun voittajat on valittu

KILPAILUUN TULI KYMMENEN EHDOTUSTA

Kouvolan Matka 2019 messuosaston ideakilpailun voittajat on valittu. Ideakilpailulla haettiin uusia ja raikkaita ideoita Kouvolan matkakohteiden, tapahtumien ja palveluiden esille tuomiseen. Kouvolan osaston Matka 2019-messuilla halutaan ilmentävän monitahoisen Kouvolan erilaisia piirteitä ja kohteista sekä saada messuilla kävijät innostumaan Kouvolasta ja herättää heissä halu tulla Kouvolaan.

Kilpailuun osallistui kaikkiaan 10 ehdotusta. Raati valitsi ehdotuksista neljä palkittavaa. Voittajavalinnoissa raati painotti idean yllätyksellisyyttä, raikkautta ja wau!-kokemusta. Muita arvotettavia asioita olivat muun muassa osaston elinkaariajattelu ja ideoiden jatkokäyttö.

Kouvolan 90 neliömetrin suuruinen messuosasto Matka 2019-messuilla on joka sivulta avoin tila, jonka puitteissa tulee voida houkuttelevasti esitellä Kouvolan matkailulliset pääkohteet, kaupungin sijainti sekä vuoden 2019 asuntomessut. Lisäksi osastolla tulee kyetä käyttämään lisätyn todellisuuden teknologiaa ja sisällyttää osastolle info- ja myyntitiskit. Kilpailu oli valtakunnallinen, mutta kilpailijoilla tuli olla jokin side Kouvolaan.

Voittajat

Ensimmäinen palkinto (1500 euroa) annetaan ehdotukselle Kouvolamaniaa. Voittajaehdotuksessa raatia puhutteli Porin Asuntomessuilla olleen Elementit-E:n valmistaman Kouvolan näyttelytilan kekseliäs uudelleenkäyttö, Kouvola-kuvaston tunnistaminen ja huomioiminen sekä kaikkia aisteja hivelevät kokemukset, mukaan lukien maut ja tuoksut.

Kolme 500 euron suuruista palkintoa annetaan ehdotuksille Ihmeen vihreä Kouvola, Kastanja ja AAtos. Kussakin kolmessa ehdotuksessa oli raikkaita ideoita, muun muassa aitoja viher-elementtejä (Ihmeen vihreä Kouvola), tunnistettavia Kouvola-kohteita ja muotoja (Kastanja) ja AAtoksen kolmiulotteinen postikortti.

Voitokas Kouvolamaniaa-ehdotus on työparin Jenni Autio ja Pia Hiltunen aikaansaannos. Autio on kuvataiteilija ja suunnittelija, ja Hiltunen graafinen suunnittelija.

Ihmeen vihreä Kouvola on työryhmän Laura Huusari ja Liisa ja Anni Toikan kilpailuehdotus. Kastanja on Maritta Vuorisen, ja AAtos Aletta Purolan ja Aino Bliznovkin työ.

Valinnat tekivät Kouvola Innovation Oy:stä matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio ja asiantuntija Raija Sierman, Kouvolan kaupungilta viestintäpäällikkö Anne Käki ja projektipäällikkö Sanna Kauppi sekä Xamkista projektipäällikkö Tiina Ikkonen.

”Olen kuluvan vuoden aikana tavannut paljon luovien alojen yrittäjiä, jotka kaikki ovat olleet kovin kiinnostuneita tulevan asuntomessuvuoden heille tarjoamista mahdollisuuksista. Sain ajatuksen, että tätä innokkuutta voitaisiin käyttää Kouvolan matkamessuosaston suunnittelukilpailussa”, kertoo Raija Sierman.

”Saimme ehdotuksia enemmän kuin uskalsimme odottaa ja yleisvaikutelma oli ammattimaisuus. Koko valintaraati oli iloisesti yllättynyt ehdotusten tasosta ja monista ideoista, joita pääsemme hyödyntämään”, toteaa Sierman.

***

Kouvola osallistuu tammikuussa 2019 Helsingin Messukeskuksessa järjestettäville Matka 2019 –messuille muutaman välivuoden jälkeen. Messuille osallistumisen tavoitteena on lisätä Kouvolan tunnettuutta ja saada ”Kouvola kartalle” ihmisten mielissä. Yksi tärkeimmistä syistä messuosallistumiselle on Kouvolassa vuonna 2019 järjestettävät asuntomessut. Matka 2019 on Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma.

 

Kuvassa vasemmalla työn Ihmeen vihreä Kouvola tekijät: Laura Huusari ja Liisa ja Anni Toikka. Oikealla Kastanja-työn tehnyt Maritta Vuorinen. Keskellä oikealta lukien Jenni Autio, Pia Hiltunen ja Raija Sierman.