Kouvola valittiin mukaan valtakunnalliseen hankintojen kehittämisohjelmaan

Tavoitteena vaikuttavammat ja kestävämmät julkishankinnat

Kouvola on valittu mukaan julkishankintojen vaikuttavuutta kehittävään kansalliseen kehittämisohjelmaan, KEINO-akatemiaan. Mukaan haki 49 kuntien ja valtion organisaatiota ja Kouvola on yksi 27:stä valitusta kunnianhimoisesta julkisorganisaatiosta, joka lähtee toteuttamaan omaa hankintojen kehittämistehtäväänsä puolivuotisessa ohjelmassa. Ohjelma alkaa marraskuussa 2019.

KEINO-akatemian kehittämisohjelmalla pyritään saamaan parempaa vastinetta julkisorganisaation varojen käytölle. Samalla hankinnoissa pyritään kohti kestävämpiä ja innovatiivisia ratkaisuja.

”KEINO-akatemian suosio yllätti järjestäjät ja siksi valintaprosessi oli erittäin haastava ja tiukka”, kertoo Kouvolan kaupungin hankinta-asiamies Marita Melkko.

”Valintakriteereinä oli muun muassa johdon sitoutuminen hankintojen strategiseen kehittämiseen, ajankohtainen kehittämistehtävän aihe sekä se, että hankintojen kehittämisessä oli jo päästy edes jonkinmoiseen vauhtiin.”

Marita Melkko iloitsee Kouvolalle tarjoutuneesta mahdollisuudesta.

”Ensinnäkin huikeaa on verkoston tuki eli muita samassa tilanteessa olevia kuntien ja valtion hankintayksiköitä on mukana ja parhaat asiantuntijat kouluttamassa. Lisäksi meillä on upouudet hankintatyökalut pilotoitavina.”

”Jokainen organisaatio toteuttaa oman kehittämistehtävän, joka sitten jalkautetaan käytäntöön. Minun roolini on toimia KEINO-muutosagenttina ja tukea Kouvolan kaupunkia tämän kehittämistehtävän toteuttamisessa”, kertoo Marita Melkko.

”Kouvolan kaupunkistrategian ja hankintaohjelman tavoitteena on edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja ja kehittää hankintaosaamista. Kouvolan tulevan kehittämistehtävän aiheena ovat sosiaaliset näkökohdat eli hankinnoilla työllistäminen.”

 

Lisää aiheesta löytyy osoitteesta: hankintakeino.fi/akatemia