Kouvola saa oman hankinta-asiamiehen

Kouvolan ensimmäinen hankinta-asiamies KTM Marita Melkko aloittaa työnsä 20.3.2017. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, Kouvolan kaupungin hankintayksiköiden ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

”Hankinta-asiamies on hyvä vahvistus. Uskon, että avoimuudella ja tiiviillä yhteydenpidolla kehitämme paikallismarkkinoita ja yritykset pärjäävät entistä paremmin Kouvolan kaupungin ja muiden yhteisöjen kilpailutuksissa”, sanoo kaupungin hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä.

Kaupungin tavoitteena on hankintalain mukaisin keinoin edistää paikallisten yritysten kehittymistä varteenotettaviksi toimijoiksi tuottamaan palveluja ja tavaroita kaupungin tarpeisiin. Kouvola on jo luonut edellytyksiä yritysten osallistamiselle:

”Julkinen hankintojen suunnittelukalenteri on nähtävissä kaupungin sivuilla. Lisäksi on otettu käyttöön sähköinen kilpailutusjärjestelmä kynnysarvot alittaville ns. pienhankinnoille,” Jyrkilä kertoo.

Kouvolan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ville Helander on myös tyytyväinen palvelun käynnistymiseen.

”Hankinta-asiamiespalvelu parantaa merkittävästi pk-yritysten mahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa. Avoin tiedonkulku ja molemminpuolinen rakentava yhteistyö ovat avainasioita tässäkin. Palvelu myös lisää merkittävästi Kouvolan positiivista elinkeinoilmapiiriä”, Helander huomauttaa.

Hänen mukaansa pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole Kouvolassa menestyneet julkisten hankintojen kilpailutuksissa kovin hyvin. Helander arvelee tämän johtuneen hankintojen ehdoista. Myös yritysten osaamisessa on kehitettävää.

Hankinta-asiamiehen tehtävänä on edistää vuoropuhelua osapuolten välillä ja tukea erityisesti pk-yritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin. Tätä edellyttää vuoden alusta voimaan tullut uusi hankintalaki. Kouvolassa palvelu tarjotaan yrityksille ajalla 20.3.2017-28.2.2019 Hämeen ELY-keskuksen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella Fiksut hankinnat –hankkeessa.

Hankinta-asiamies sijoittuu Kouvola Innovation Oy:n (Kinno) organisaatioon. Hankinta-asiamiehiä on jo kahdeksassa maakunnassa ja pääkaupunkiseudulla.

Lisätiedot:

Leena Gardemeister, Kouvola Innovation Oy, puh. 020 615 8191
Marja-Liisa Jyrkilä, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7166
Ville Helander, Kouvolan yrittäjät ry, puh.050 5584531

www.hankinta-asiamies.fi