Kouvola Innovation sai EU:lta miljoonarahoituksen älylogistiikan kehittämiseen

Tiedote 15.6.2016

Kouvola Innovation Oy on saanut  EU:n Interreg-ohjelman Central Baltic –rahoituksesta syksyllä käynnistyvälle älylogistiikkaprojektille miljoonatuen. Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän SmartLog-logistiikkaprojektin kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa. 

Projektissa yhteistyötä tekee joukko yritystoimijoita, yliopistoja ja julkishallinnon toimijoita Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian alueilta. Tärkein teknologiakumppani projektissa on IBM, jonka lohkoketjuteknologiaa kehittävään partneriohjelmaan Kouvola Innovation Oy on otettu mukaan. 

Projektissa on tarkoitus kehittää kuljetusyksiköihin asennettava prototyyppisovellus, joka antaa tiedon sijainnista, ympäristöstä ja tapahtumasta erilaisille toiminnanohjausjärjestelmille. 

Kehittyessään teknologia mahdollistaa kuljetusten tehostamisen seurantadatan sekä laitteiden ja sovellusten jatkuvan kehittämisen avulla. Kehitteillä oleva teknologia ei ole vielä tuotantokäytössä missään päin maailmaa. Kouvola Innovation Oy:n rooli IBM:n partneriohjelmassa tarjoaa kouvolalaisille yrityksille mahdollisuuden olla mukana etulinjassa ottamassa käyttöön uutta teknologiaa.
  
SmartLog-projekti käynnistyy 1.9.2016 ja se kestää vuoteen 2019 saakka.