Kinnon toiminta vahvistaa Kouvolan elinvoimaa

Kouvolan kaupungin säästötoimia koskevassa julkisessa keskustelussa on esiintynyt osittain virheellisiä käsityksiä Kouvolan kaupungin omistaman kehittämisyhtiön Kouvola Innovation Oy:n toiminnasta. Esimerkiksi yhtiön henkilöstömäärästä, rahoituksesta ja hanketoiminnasta on ollut väärää tietoa.

”Kinnon toiminta on itse asiassa varsin kustannustehokasta. Yhtiön liikevaihdosta kolmasosa tulee kaupungilta, kolmannes on EU-rahoitusta ja kolmannes Kinnon tytäryhtiön, Kouvolan Yritystilat Oy:n omistamien kiinteistöjen vuokraamisesta”, huomauttaa yhtiön toimitusjohtaja Martti Husu.

 

Kaupungilta saadun rahoituksen avulla kanavoidaan alueen elinvoiman vahvistamiseen ja yritysten parhaaksi EU-rahoitusta, jolla palkataan lähes puolet Kinnon henkilöstöstä.

 

”EU –rahoituksen avulla työllistämme tällä hetkellä 18 henkilöä ja Kouvola Yritystilat Oy:n toimesta neljä henkilöä Kinnon 41 henkilöstä." 

Kinnon vetämät hankkeet kohdistuvat valittuihin kärkiteemoihin logistiikka, kiertotalous ja matkailu. Hanketoimien kohteena kaikilla painopistealueilla on ollut satoja kouvolalaisia yrityksiä. Yritysten kasvumahdollisuuksia on tuettu useilla toimitilahankkeilla. Osaava työvoima on myös keskeinen yritysten kasvun ja paikkakunnalle sijoittumisen edellytys, jota varten on käynnistetty hankkeita yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Uusimpiin palveluihin kuuluva Kouvolan hankinta-asiamiespalvelu on osoittanut tarpeellisuutensa ja arvostuksen sekä palvelua tarjoavien paikallisten yrittäjien että hankintayksiköiden keskuudessa.

”Yritysneuvonnassamme toteutettiin viime vuonna 1592 palvelutapahtumaa ja palvelujamme käytti 1237 yritystä. Kouvolaan perustettiin uusia yrityksiä 395, joista 31 % käytti perustamisneuvontaamme ennen yrityksen perustamista. Palvelupalautteen perusteella yritysasiakkaamme ovat myös olleet hyvin tyytyväisiä palveluumme,” toimitusjohtaja Husu kertoo. 

 

Kinnon toiminnan tarkoitus on Kouvolan elinvoiman vahvistaminen. Toiminta suunnitellaan vuosittain kaupungin kanssa sovitun palvelusopimuksen tavoitteiden mukaisesti. 

 

 

Kuva: Kinnolaiset tekevät työtä Kouvolan elinvoiman vahvistamiseksi.
Ryhmäkuva joulukuulta 2018, kuvaaja Lukas Pearsall.