Kinnon ja Finnveran yhteistyö jatkuu hyvässä hengessä

Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen vieraili Kinnossa perjantaina 6.3. kertomassa organisaationsa luottopolitiikasta ja toiminnan painopistealueista. 

Huolimatta ajankohtaisista tai paikallisista epävarmuustekijöistä, Anna Karppinen rohkaisee pk-yrityksiä aktiivisesti pohtimaan omia kehittymis- ja kasvusuunnitelmiaan. 

”Toki luonnollista on, että varovaisuus tällaisina aikoina lisääntyy. Finnvera on kuitenkin erittäin mielellään mukana mahdollistamassa yritysten rahoitusjärjestelyjä, kun liiketoiminnan kehittämisestä on kysymys. Olemme mielellämme mukana myös yritysten uudistumistilanteissa eli yrityskaupoissa ja muunlaisissa omistusjärjestelyissä.”

”Toimintamme painopistealueet ovat alkavat, kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset ja erittäin lähellä sydäntä meillä Finnverassa on vientikaupan rahoittaminen. Uusin painopistealueemme on investoinnit”, kertoo Anna Karppinen.

”Kinnon kanssa Finnvera on tehnyt pitkään hyvää ja läheistä yhteistyötä, ja aikomus on jatkaa samalla tyylillä.”

Anna Karppinen haluaa muistuttaa yrityksiä Finnveran uudesta pk-takauksesta.

”Syyskuun alussa lanseerattu takaustuotteemme on suunnattu yli kolme vuotta toimineille, kasvuhakuisille yrityksille. Pk-takaus tarkoittaa, että Finnvera takaa peräti 80 prosenttia pankin yritykselle myöntämästä lainasta, ilman vakuuksia. Tämä kannattaa pitää mielessä, jos yrityksessä on esimerkiksi investointi- tai käyttöpääoman tarvetta.”

”Tämän takauksen hakee vieläpä pankki yrityksen puolesta, eli yrityksen ei välttämättä tarvitse olla Finnveraan itse yhteydessä lainkaan. Finnveran takauspäätöksen saa keskimäärin alle kahdessa päivässä”, kertoo Anna Karppinen.