Kinnolle EU Horizon2020- ja EU-hankekoordinaattori -hanke

EU on arvostanut korkealle Kinnon aloitteesta käynnistyneen ja Kinnon koordinoimana keväällä 2016 laaditun rahoitushakemuksen ”NERO - Cost reduction of Nearly Zero-Energy Wooden buildings in the Northern Climatic Conditions”. Hakemukselle saatiin myönteinen rahoituspäätös 25. tammikuuta 2017.

Hankkeen budjetti toteutusvuosille 2018 - 2020 on yhteensä reilut 1,8 miljoonaa euroa, josta Kinnon saama osuus on noin 480.000 euroa. Hanke on EU:n koordinaatio- ja tukitoimenpidehankkeena 100 % rahoitustuen hanke eli hankkeen koko rahoitus saadaan EU:lta.

Kinnon koordinoiman hankkeen merkittävinä partnereina ovat Sintef AS Norjasta, Växjön kaupungin kehitysyhtiö Kommunföretag AB Ruotsista, Tallinnan teknillinen yliopisto Virosta ja Aalto –yliopisto Suomesta.

NERO –hankkeen rahoitussopimuksen teknisistä yksityiskohdista käydään vielä neuvotteluja. Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin toukokuussa, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet hanketta koskevan rahoitussopimuksen.

 

Lisätiedot: