KINNO JA AALTO EDISTÄVÄT VÄHÄHIILISYYTTÄ KOUVOLAN RAKENTAMISESSA

Kinnon Biolaakso-tiimi on teettänyt kesällä 2015 projektissaan Kouvolan vähähiilisen rakentamisen kohdekartoituksen.  

 

Kartoituksen tavoitteena on lisätä tietoa rakennushankeen eri toteutusportaiden ratkaisujen vaikutuksesta erityisesti elinkaaren hiilijalanjälkeen. Mahdollisia toteutettavia edistyksellisiä ratkaisuja on Aalto-ylipiston toimesta tarkasteltu kolmen kouvolalaisen tulevan esimerkkikohteen avulla.

Vähähiilisen rakentamisen lisääntymiseen vaikuttaa EU:n vuosina 2011–2014 laaditut direktiivit koskien ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sitä tukevia hankintoja. Lisäksi hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta ovat yleistyneet rakennushankkeissa ja kiinteistöjen elämän aikana.

Kartoituksen on Kinnolle tehnyt Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos. Laitos on viimeisen vuosikymmenen aikana profiloitunut eräänä painopistealueenaan kestävän kehityksen ja puurakentamisen tutkimukseen Suomessa sekä kansainvälisesti. Kartoituksen vastaava tutkija, arkkitehti, tutkimuspäällikkö Matti Kuittinen on toiminut mm. puurakentamisen ja hiilijalanjäljen asiantuntijana Euroopan komission kuulemisissa vuodesta 2009 alkaen sekä toiminut vastuullisena projektipäällikkönä puurakennustuotteiden ympäristöselosteiden kehityshankkeessa Metsäteollisuus ry:n kanssa.

Uutisissa kuulemme nyt päivittäin vähähiilisyyden merkityksen korostumisesta kaikessa. Talouselämässä 6.11.2015 julkaistun artikkelin mukaan esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on tänä vuonna 2015 käynyt läpi sijoituksiaan ja luopunut kokonaan 40 miljoonan euron sijoituksista kolmessa yhtiössä, joihin liittyi suuri hiiliriski. Hiiliriskiä on muun muassa kaivosteollisuudessa ja yhtiöissä, jotka käyttävät paljon hiilellä tuotettua energiaa. Ilmarinen aikoo jatkaa vuosittaisia hiiliriskiselvityksiä ja säätää osakesalkkunsa sisältöä päästöjen mukaan.

Tämä vähähiilisen rakentamisen kohdekartoitus toteutusehdotuksineen esiteltiin kartoituksen esimerkkikohteista vastaaville tahoille kommentoitavaksi 20.5.2015 sekä valmiina yrityksille Kouvolan puuryhmän kolmannessa kokouksessa 28.10.2015.

Kartoituksen avulla Kouvolassa pystytään tulevaisuudessa tekemään parempia tiloihin ja ympäristöön liittyviä päätöksiä, ja määrätietoisella etenemisellä Kouvola kehittyy kansainvälisestikin kiinnostavaksi vähähiilisen rakentamisen tunnustetuksi osaajaksi.

 

Tutustu vähähiilisen rakentamisen kohdekartoitukseen tästä.

 

Lisätietoja: