Kimolan kanava lisää alueen kiinnostavuutta ja potentiaalia

Kimolan kanava nähdään houkuttelevana reittinä Pyhäjärven ja Konniveden välillä. Erityisesti veneilijät suhtautuvat myönteisesti suunnitteilla olevaan uuteen reittiin.

Kouvola Innovation Oy:n teettämässä tutkimuksessa selvitettiin veneilijöiltä, liikennöitsijöiltä ja matkanjärjestäjiltä Kimolan kanavan potentiaalia, tunnettuutta ja houkuttelevuutta sekä palvelujen tarvetta. 

Tutkimus osoittaa kiistatta kanavan lisäävän merkittävästi alueen kiinnostavuutta ja potentiaalia. Vastaajat toivovat monipuolisia ja toimivia palveluja kanavareitin varrelta. Tarjolla olevista matkailukohteista kiinnostavimmiksi kohteiksi nousivat Repoveden kansallispuisto ja Verlan maailmanperintökohde.

Matkailun välitöntä kokonaistaloudellista merkitystä kanavan avaamisen seurauksena voidaan arvioida vain karkeasti, koska matkailijavirtojen kokonaismääräkin perustuu arvioon. Kanavan kokonaistaloudellinen merkitys alueelle on arvion mukaan veneilykauden aikana noin 450 000 € - 1,36 M€ välillä.

Suhteutettuna rekisteröityjen veneiden määrään alueella (Lähde: Trafi), vuosittaiseksi meno-paluu –määräksi arvioidaan noin 10 200. Kun yöpymisten määrää (mediaani yksi) suhteutetaan rekisteröityjen veneiden määrään yöpymisestä kiinnostuneiden vastaajien keskuudessa, tutkimuksen mukaan kanavan ansiosta yöpyjiä olisi noin 9 000 veneilykauden aikana.

Kyselyyn vastanneista 15 % ilmoitti veneilevänsä purjeveneellä. On syytä huomioida, että kanavan nykysuunnitelmien mukaan siltojen alikulkukorkeus on parhaimmillaankin noin 4,8 metriä, mikä ei riitä purjeveneelle, jossa ei ole kaadettavaa mastoa.

”Tutkimustulokset palvelevat alueen yrittäjiä, jotka suunnittelevat palvelujen kehittämistä Kimolan kanavan ympärille. Kanava on mukana Kouvolan matkailustrategiassa ja se on yksi seutukunnan kärkihankkeista”, kertoo matkailun kehittämispäällikkö Kirsi Vainio Kouvola Innovation Oy:stä.

Seitsemän kilometriä pitkä Kimolan kanava yhdistää Kymijoen yläjuoksun Konniveden ja Pyhäjärven. Alueen kehittämiseksi on käynnistetty hanke, jonka toimesta kanavassa oleva nippunosturi korvattaisiin sululla. Tämä mahdollistaisi veneliikenteen kanavan läpi ja yhdistäisi Pohjois-Kymenlaakson vesistöt keskiseen Suomeen.

Lue lisää Innolink Research Oy:n tekemästä Kimolan kanava -tutkimuksesta.