KEINO täydentää Kouvolan hankinta-asiamiehen tehtävää

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

KEINO tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä.  Sen toiminnan tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä lisätä kestävyystavoitetta ja innovatiivisuutta toteuttavia hankintoja Suomessa, edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä sekä auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa omista kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Osaamiskeskuksen paikallisina yhteyspisteinä toimivat KEINO-muutosagentit, jotka tuovat KEINOn toimintaa ja tukea lähemmäksi käytännön toimijoita. Osaamiskeskuksen rahoittamien, maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien tehtävänä on 

  • tuoda osaamiskeskukselle tietoa alueen tilanteesta ja paikallisista tarpeista
  • neuvoa ja sparrata alueensa hankintayksiköitä KEINOn toiminnan mukaisesti
  • verkottaa eri hankintayksiköitä ja -asiantuntijoita keskenään
  • aktivoida hankintayksiköitä mukaan verkostotoimintaan ja kehittäjäryhmiin 

Ensimmäiset alueelliset muutosagentit valittiin joulukuussa 2018 Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Seuraavat muutosagentit valittiin syksyllä 2019 Kymenlaaksoon, Lappiin ja Satakuntaan. Loput muutosagentit valitaan vuoden 2019 lopulla.

Kymenlaaksossa toimii kaksi muutosagenttia omilla alueillaan, Kouvolan ja Kotkan kehittämisyhtiöiden toimialueilla. Kouvolan hankinta-asiamies Marita Melkko toimii Kouvolan alueen KEINO –muutosagenttina, joka tehtävä täydentää hyvin hankinta-asiamiehen tehtävää.

 

Hankintojen kehittämiseen tarvitaan kaikkia osapuolia

Melkko pitää tärkeänä, että myös yrittäjät osallistuvat jo alkuvaiheessa hankintojen suunnitteluun. Markkinavuoropuhelut ovat tässä oiva työkalu. Yhteisessä tilaisuudessa tilaaja saa tietoa markkinoiden tilanteesta ja kykenee siten määrittelemään hankinnan kohteen paremmin.

Palvelun tarjoajat, yrittäjät, saavat puolestaan tietoa tilaajan tarpeesta ja voivat siten kehittää tuotettaan tai palveluaan tilaajan tarpeeseen entistä sopivammaksi.

”Kun kaupungit kehittävät omia hankintojaan, siitä hyötyvät kaikki, sekä kaupunki että yrittäjät. Tehtävänäni on toimia asiakkaan rinnalla, asiakkaani on joko hankintayksikkö tai palvelua tarjoava yrittäjä. Roolit vaihtuvat, mutta tavoitteenani on hakea ratkaisua tilaajan ja palveluntuottajan välille”, Marita Melkko kertoo.

Julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi alueen elinvoimaisuuteen. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa myös kestävään kehitykseen niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.

”Hankinnat ovat mahdollistaja ja keskeinen strategisen johtamisen työkalu, joilla voidaan vahvistaa alueen elinvoimaa ja edistää kestävää kehitystä. Hankintojen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja siihen tarvitaan kaikkia osapuolia,” Melkko muistuttaa.

 

Lue lisää

KEINO-osaamiskeskus

Kouvolan hankinta-asiamiespalvelu

Kouvolan hankinta-asiamiespalvelu facebookissa

 

Kuva: Vuosittain järjestettävä Kouvolan Hankintaseminaari on ollut hyvä tilaisuus yrittäjien ja kaupungin väliseen vuoropuheluun.  Kinnon mediapankki.

 

Lisätietoja: