Kannusterahan hakuaika alkaa 1.3.

Kannusteraha on haettavissa 1.3.2019 alkaen.

Uusille yritysideoille on Kouvolassa taas mahdollista hakea kannusterahoitusta. Hakuaika alkaa 1.3. ja jatkuu huhtikuun loppuun asti. 

Rahoitusta voidaan myöntää liike-, tuote- tai palveluidean kehittämiseen, prototyypin tai demomallin tuottamiseen sekä tuotesuojauksen tai patentoinnin aiheuttamiin kustannuksiin. Kannusterahoitusta voi saada myös uuden tuotteen tai palvelun kaupallistamiseen. Toimenpiteet pitää käynnistää ja toteuttaa tämän vuoden aikana. Sen sijaan esimerkiksi verkkosivujen tekemiseen, kaluston uusimiseen tai yrityksen tavanomaisiin menoihin tukea ei myönnetä. Kannusterahan suuruus on enintään 4000 euroa. 

Tukea saavien yritysten tulee olla Kouvolaan rekisteröityjä ja työllistää enintään viisi henkilöä. Kannusteraha on de minimis -tukisäädösten alainen ja saajayritysten nimet julkaistaan.

Tutustu aikaisemmin kannusterahaa saaneisiin yrityksiin ja ideoihin tästä.

Hae kannusterahaa tästä.