Kannusterahalla uudenlainen asiakashallintajärjestelmä

Kouvolassa toimiva Kultataide Jewelry Castings Oy on kasvava jalometallisia puolivalmisteita kultasepänalan yrityksille toimittava mikrovalimo. Yritys toimittaa tuotteita sekä Suomeen että muihin Pohjoismaihin ja sen vientiodotukset ovat kasvavat. 

Kannusterahalla yritys kehittää asiakasrekisteriään. Tekeillä on järjestelmä, jollaista ei vielä muilla ole käytössä.

”Kehitämme verkkopohjaista tuote- ja mallirekisteriä, jonne asiakkaan suunnittelema ja tilaama tuote tallennetaan. Asiakas näkee jatkossa siis omat tuotteensa ja materiaalivarastonsa tilanteen verkosta”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Kari Laukka.

”Tuoterekisterillä on rajapinta toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, jolloin asiakkaan tekemä tilaus siirtyy suoraan tuotantoon. Kun datan syöttötarve käsin poistuu, vähenevät virhekirjaukset ja tuotanto tehostuu.”

Laukka näkee järjestelmän parantavan yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Kultataide Jewelry Castings Oy:llä on liki 700 asiakasta ja yli puolet tuotannosta menee vientiin muihin Pohjoismaihin, joista Islanti on yrityksen suurin markkina-alue.

Äskettäin hankittu lasermerkkauslaite laventaa yrityksen toimialaa, joskin vielä tällä hetkellä noin 90 prosenttia sen liikevaihdosta tulee valutekniikasta. Yrityksessä on viisi työntekijää.

 

Kuvateksti: "Asiakas näkee jatkossa siis omat tuotteensa ja materiaalivarastonsa tilanteen verkosta”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Kari Laukka.

 

 

Kysy kannusterahasta: