Jätebisnes murroksessa

Kiertotaloudessa on tilaa innovatiivisille start-upeille.

Kymenlaakson Jäte on alueellinen jäteyhtiö, jonka tehtävänä on kuntien vastuulle kuuluvan jätehuollon asianmukainen toteuttaminen toimialueellaan. Yrityksen tontille kuuluu myös jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen neuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen avulla.

Näistä lähtökohdista ajatellen on selvää, että resurssitehokkuuden teesit ovat jäteyhtiössä tuttua kauraa. Uudet tuulet kuitenkin puhaltavat talossa:

- Kahden vuoden sisällä meillä on ollut iso murros, kun uusi jätelaki ja kaatopaikka-asetus ovat tulleet voimaan, Aalto-Partanen kertoo.   

 

Rima korkealla

EU:n nuotittamana on laadittu kovat tavoitteet. Esimerkiksi biohajoavan ja orgaanisen jätteen määrää kaatopaikalla tulee karsia rajusti: tavoitteena on, että loppusijoitetun käsittelemättömän jätteen määrää suhteessa loppusijoitetun jätteen kokonaismäärään vähennetään 2/3. Vastaavasti jäteasemilla vastaanotetusta jätteestä hyötykäyttöön toimitetun jätteen osuus pyritään nostamaan 90 prosenttiin.

Tavoitteet saavutetaan ”käärimällä hihat”.

- Olemme toteuttaneet mittavia toimenpiteitä toimintamme jokaisella sektorilla. Painopiste on selvästi ollut kierrätyspuolella, linjaa Aalto-Partanen.

 

Roska rahaksi?

Ideana on, että jokainen jae löytää oman paikkansa mahdollisimman kivuttomasti. Näin poltettavaksi jää enää vain vähän tavaraa – ja virta kaatopaikalle saadaan tyrehtymään. Mahdollisuuksia Aalto-Partanen näkee esimerkiksi tekstiilijakeiden tehokkaammassa hyödyntämisessä:

- Vielä ei tekstiilijae ole varsinaisesti muuttunut rahaksi, mutta tähän saattaa tulla muutos. Maailmalla siitä on jo esimerkkejä, Aalto-Partanen tietää.

Kymenlaakson Jäte Oy:ssä haasteena onkin löytää oikeat kanavat jätteelle – ja jos sopivaa väylää ei löydy, on mietittävä, voisiko sen mahdollisesti luoda itse kumppanien avulla. Kymenlaakso on hänestä varsin hyvä pohja ponnistaa:

- Tämä on vanhaa teollista aluetta, jossa nyt moni yritys miettii, mitä tehdä käyttämättömäksi jääneen kapasiteetin kanssa.

 

Uuden ajan kynnyksellä

Kun vain uuden aikakauden idut saadaan kasvamaan, luvassa voi olla monta kiertotalouden menestystarinaa: Aalto-Partasen mukaan seudulle voi hyvinkin syntyä uusia innovatiivisia start-up-yrityksiä, joiden bisneksen ytimessä on resurssitehokkuuden optimointi.

- Nykytilanteessa on oltava luova, mutta ilman muuta täällä on hyvä toimintaympäristö lähteä yrittämään. 

 

 

Lue myös tämä: Case Kaslink.

Lisää aiheesta.