GoSmart BSR –hankkeen Trans-S3 työpaja pidettiin Kouvolassa 23.3.2018

GoSmart BSR –hanke kutsui koolle Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (S3) avaintoimijoita monikansallisen strategian ns. Trans-S3 työpajaan, joka pidettiin Kouvolassa perjantaina 23. maaliskuuta. Tilaisuudessa käytiin läpi kaksi alustavaa ehdotusta: 1) Trans-S3 metodologia, eli kuinka monikansallinen strategia työstetään sekä 2) alueiden yhteiset Trans-S3 keihäänkärkitoimialat. Nämä ehdotukset on laadittu GoSmart –hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana yhteistyössä hankepartnereiden kanssa, ja ne pohjautuvat hankkeessa mukana olevien alueiden ja/tai maiden omiin S3-strategioihin.

Työpajassa oli koolla edustajia julkiselta sektorilta, tutkimuslaitoksista ja aluekehittämisyhtiöistä. Yhdessä pohdittiin, kuinka ehdotetut strategiantyöstömenetelmät sekä kärkiosaamisen toimialat sopivat yhteen Kymenlaakson strategian, osaamisen, odotusten sekä mahdollisuuksien kanssa, miten niitä voitaisiin alueella hyödyntää, ja miten elinkeinoelämä ja erityisesti pk-yritykset voisivat toimintaan osallistua, jne. Osallistujat kommentoivat, antoivat rakentavaa palautetta ja alueemme kannalta tärkeitä kehittämis- ja muutosehdotuksia.

Jokainen GoSmart BSR –hankealue järjestää Trans-S3 työpajan. Työpajojen tulokset raportoidaan hankkeelle, ja niiden pohjalta Trans-S3 toimintatapoja sekä kärkitoimialoja tarkistetaan.

“Go Smart – Innovate Across Borders”

Kuvia tilaisuudesta.

 

Katso myös:
GoSmart BSR