ELINTARVIKKEIDEN VIENTI VENÄJÄN LÄPI ALKAA HEINÄKUUN ALUSTA

Venäjän tullin julkaiseman tiedotteen mukaan transitokuljetukset Venäjän kautta sallitaan maataloustuotteille, raaka-aineille ja elintarvikkeille maanteitse tai rautateitse 1.7.2019 alkaen.

Venäjän kautta kuljetettaviin tavaroihin ja kuljetusvälineisiin kiinnitetään sähköiset navigaatiosinetit, joihin liittyvä seurantajärjestelmän soveltaminen mahdollistaa kauttakuljetukset.

”Tämä on merkittävä, uusi mahdollisuus Kouvolasta Kiinaan lähteville konttikuljetuksille. Nykyisillä toimijoilla on hyvin tarjolla elintarvikekuljetuksiin soveltuvia lämpösäädeltyjä ns. reefer –kontteja”, kertoo toimitusjohtaja Martti Husu Kouvola Innovation Oy:stä.