BLOGI: Yrityksen oman kiinteistön kehittäminen osana tuotteiden ympäristöystävällisyyttä ja vähähiilisyyttä

Yksi lähtökohta kohti ympäristöystävällisempää ja vähähiilistä toimintaa on tarkastella yrityksien omia toimi- ja tuotantotiloja sekä niiden käyttöä. Rakennusten lämmitys ja teollisuuden energian kulutus vievät suurimman osan Suomen kokonaisenergian kulutuksesta (Motiva energian käyttö), joten kiinteistöjen energian käyttö on hyvin merkittävää.

Motiva Oy:llä on valmiita malleja erilaisiin tarkasteluihin, jotka ovat hyviä keinoja lähteä haarukoimaan kehittämiskohteita. Kiinteistön energiakatselmuksessa pätevöitynyt katselmoija käy läpi kiinteistön valmiin mallin mukaisesti ja tuottaa asiakkaalle laajan raportin. Katselmuksen lopputuloksena tulee usein erilaisia ehdotuksia toimenpiteistä tai investoinneista, joiden avulla on mahdollista mm. laskea energiankulutusta ja samalla omasta toiminnasta syntyvää hiilijalanjälkeä. Kaiken kaikkiaan oman toiminnan tutkiskelu on järkevää ja yksi vaihtoehto on tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa esimerkiksi tarjoamalla opinnäytetyöaiheita opiskelijoille.

 

Selvityksen avulla kehitystyön tulokset selville

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tekemässä selvityksessä (Pieskä H, Tuliniemi E, Xamk 2017. Selvitys energiantuotantojärjestelmien kehittämisestä) oli tavoitteena selvittää jo tehtyjen kehittämistoimien ja investointien tuloksia Elementit-E Oy:n Kouvolassa Tehontiellä sijaitsevasta kiinteistöstä ja samalla löytää jatkokehityskohteita tulevaisuuteen. Selvityksessä havaittiin, että tehdyillä investoinneilla on pystytty merkittävästi pienentämään hiilijalanjälkeä.

Vuonna 2015 käyttöön otetun, nimellisteholtaan 200 kW hakekattilan myötä maakaasun kulutus on tippunut noin 60 % (vertailuvuodet 2015, 2016). Maakaasukattilaa (600 kW) käytetään edelleen täydentämässä hakekattilaa kovilla pakkasilla, mutta muutos on silti merkittävä.

Elementit-E Oy on investoinut aurinkoenergiaan vuonna 2016 vähentääkseen sähkön ostoa. Kiinteistön katolle on asennettu 41,1 kWp aurinkosähköjärjestelmä vuonna 2016. Vuonna 2017 sillä tuotettiin aurinkosähköä 33,9 MWh, joka on noin 10 % Tehontien kiinteistön sähkönkulutuksesta. Aurinkoenergia lisää kiinteistön energiaomavaraisuutta, sillä sähkön kulutus ajoittuu pääosin päiväaikaan, jolloin aurinkoenergian tuotanto on suurimmillaan.  Myös tuotantohallin valaistuksen päivityksestä led-valoihin on ollut apua säästöissä ja sähkön käytön vähentämisessä.

Xamk:n selvityksessä tuli esiin parannuskohteita, muun muassa hakekattilan säädöissä ja lämpökameran paljastamat puuttuvat lasiruudut ikkunoissa. 

 

Investointien vaikutus hiilijalanjälkeen

Xamk:n tekemässä selvityksessä määritettiin investointien vaikutus tuotannon hiilidioksidipäästöihin. Päästöt ovat pudonneet investointeja edeltävän ajan tilanteesta, 190 tCO2/a, nykyiseen 80 tCO2/a. Elementit-E Oy valmistaa puisia, elementeistä rakennettuja kiinteistöjä, jonka tuotantoon suhteutettuna hiilidioksidipäästö on 17,36 kgCO2/m2 valmista elementtirakennusta.

 

Kuva 1 Oman toiminnan kehittämisellä on ollut merkittävä vaikutus tuotteiden elinkaaren aikaisiin päästöihin. (Lähde: Pieskä H, Tuliniemi E, Xamk 2017. Selvitys energiantuotantojärjestelmien kehittämisestä)

 

Uusi hankintalaki on avannut mahdollisuuksia elinkaariajattelun kautta korostaa hankinnoissa laatu- ja ympäristönäkökulmia (Hankintalaki). Ympäristönäkökulmien huomioiminen voi antaa kilpailuetua ja sitä kautta maksaa investointeja takaisin suorien säästöjen lisäksi.

Xamk:n selvitys on osa Resurssitehokkaat teolliset symbioosit hanketta. Hankkeesta lisätietoja tästä

 

Kuva Lucas Pearsall: Elementeistä rakennettavat puutalot valmistetaan Elementit-E Oy:n tuotantotiloissa Kouvolassa.