BLOGI: Teoista sanoiksi

Kouvola Innovation Oy:n viestinnästä vastaavana työni tavoitteena on ”teoista sanoiksi”.  Pidän tärkeänä, että viestimme aktiivisesti Kinnon monipuolisista palveluista yrittäjille. Kerromme monin sanoin ja eri kanavissa asiantuntijoittemme teoista yrittäjien parhaaksi ja Kouvolan elinvoimaisuuden eteen. Jos emme itse kerro tarinaamme, sen kertovat muut.

Asiakkaitamme ovat Kouvolan seudun pk-yritykset. Haasteena on, miten viestimme parhaiten tavoittaa kiireiset yrittäjät ja millaiset sisällöt olisivat kunkin yritystoiminnan kannalta tärkeitä.

Viestinnällä nostamme esiin elinvoimaista Kouvolaa ja sen monia hienoja yritystarinoita sekä Yritys Ensin –lehdessämme että sähköisissä kanavissamme. Monet palvelujamme käyttäneet, tyytyväiset asiakkaamme ovat halunneet antaa tarinansa kerrottavaksemme. On syytä korostaa, että toimintamme yritysten kanssa on aina luottamuksellista eikä mitään yritysasiakkaistamme viestitä julkisuuteen ilman heiltä saatua lupaa.

Kinno on keskittynyt toiminnassaan kolmeen painopistealueeseen, logistiikka, biotalous ja matkailu, joista on paljon kiinnostavaa viestittävää.

Logistiikka-alan toimintaympäristön kehittäminen on tärkeää Kouvolan erinomaisen logistisen sijainnin vuoksi ja seudulla toimivien noin parinsadan logistiikkayrityksen vuoksi. Railgate Finland Kouvolan tarjoamista mahdollisuuksista on kerrottu niin valtakunnallisissa kuin kansainvälisissä medioissa.

Biotalouden asiantuntijamme toimivat aktiivisesti useiden yritysten kanssa ajankohtaisilla teemoilla, kuten kiertotalous, vähähiilinen rakentaminen, älykkäät pakkaukset ja biotalouteen liittyvät uudet liiketoimintamuodot.

Kouvolan matkailupalveluyritysten ja matkailuneuvonnan kehittäminen ovat Visit Kouvola –tiimin vastuulla. Paikalliset matkailualan yritykset kokevatkin Kinnon tärkeäksi yhteistyökumppanikseen. Uutena toimintanamme on vastikään käynnistynyt kokous- ja tapahtumamatkailupalvelu.

Yritysneuvontapalvelumme ovat tarjolla yrityksen koko elinkaaren ajan alkaen yrityksen perustamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä aina omistajanvaihdoksiin asti. Hankinta-asiamiespalvelu on uusi mutta jo nyt tarpeelliseksi havaittu, hankintatoimen eri osapuolille suunnattu palvelumme. Yritysneuvojamme tarjoavat asiakkaittemme käyttöön myös laajan asiantuntijaverkostomme, johon kuuluu sekä yksityisiä palveluntuottajia että julkisia toimijoita.

Maksuttomat neuvontapalvelumme ovat käytettävissä ja asiantuntijamme tavattavissa joko ottamalla henkilöön suoraan yhteyttä tai Kinnon neuvonnan kautta, yhteystiedot löydät täältä.

Otan mielihyvin vastaan palautetta toiminnastamme yleensä ja viestinnästä erityisesti. Tavoitteena on kehittää viestintäämme entisestään ja niin, että se tuo lisäarvoa sekä asiakkaillemme että yhteistyötahoillemme.

Kinnon ovet ovat avoinna arkisin, mutta tänä syksynä osallistumme myös Suomalaisen Työn Liiton järjestämään Tervetuloa meille! –kampanjaan järjestämällä avointen ovien päivän torstaina 12.10.2017 klo 9-15. Tuolloin on kaikilla kiinnostuneilla mahdollisuus tutustua palveluihimme, henkilöstöömme ja toimitiloihimme perinteikkäällä Kasarminmäellä osoitteessa Paraatikenttä 4. Opastetut esittelykierrokset koko taloon alkavat klo 9, 10, 11, 12, 13 ja 14, kierros kestää noin 20-30 minuuttia.

Tervetuloa meille!