BLOGI: RRT etenee – rakentaminen käynnissä, EU-rahoitus tulossa!

Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT etenee. Rakentaminen Kouvolan Kullasvaaran alueella starttasi tammikuussa ja huhtikuussa saatiin odotettu tieto EU:sta: RRT-hankkeelle on luvassa tukea 7,9 miljoonaa euroa. 
 

Kouvola RRT -hanke on Kaakkois-Suomen merkittävimpiä keihäänkärkiprojekteja, jos ajatellaan näkymää 2020-luvulle – ja kauemmaksikin. Kullasvaaraan tullaan rakentamaan eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaalialue, erikoispitkien junien lastausraiteet sekä terminaalialueelle johtavat katuyhteydet. Tämä tarkoittaa sitä, että kansainväliselle konttiliikenteelle luodaan kilpailukykyinen kuljetuskäytävä Pohjois-Euroopan ja Aasian välille.

Nyt varmistunut EU-rahoitus kohdistuu hankkeen toteuttamiskustannuksiin. Myös hankkeen suunnitteluvaiheeseen on saatu EU-tukea. 

Kouvola RRT -toteutushankkeen kokonaiskustannusarvio on 39,3 miljoonaa euroa, josta Kouvolan kaupungin osuus on 33,8 miljoonaa euroa ja valtion osuus 5,5 miljoonaa euroa. Valtion rahoilla kustannetaan RRT-alueen kaksi pitkää kuormausraidetta; kaupungin vastuulla on itse terminaalikentän rakentaminen.

EU:lta saadaan hakemuksen mukainen tuki

Merkillepantavaa tuoreessa EU-tukipäätöksessä on se, että Kouvola RRT -hanke saa rakentamiskustannuksille 20 prosentin rahoituksen, mikä on Euroopan unionin ’Verkkojen Eurooppa’ -tukivälineen mahdollistama maksimiosuus vanhoille jäsenmaille.

Kullasvaarassa tosin rakennettiin täyttä vauhtia jo ennen tukipäätöstä. Tammikuussa 2019 käynnistyi iso maanrakennusurakka, jonka kustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Tässä urakassa mm. louhitaan intermodaalialueella sijaitseva kallio, josta saadaan lähes miljoona kuutiota louhetta konttikentän rakentamiseen ja täyttöainetta myös vieressä oleville tuleville logistiikkatonteille. Tämä luonnollisesti vähentää merkittävästi tarvetta tuoda rakennusmateriaalia muualta – ja säästää kustannuksissa. 

Vastaavasti terminaalialueen pehmeimmille kohdille on tehty painopenkereitä, joiden avulla maanperää tiivistetään rakennustoiminnalle otollisemmaksi. Aikaa maan painuminen vie parisen vuotta.  

Suunnittelu ja rakentaminen käsi kädessä

Samalla kun ”raaka rakentaminen” jatkuu, myös tarkentavaa suunnittelua tehdään koko ajan sen rinnalla. Ideana on huolellinen teknis-taloudellinen kokonaisoptimointi, jolla on saatavissa merkittäviä kustannussäästöjä erityisesti alueen omien maamassojen ja kalliolouheen hyödyntämisessä.

Intermodaaliterminaali ja sen viereiset RRT 2 -alueen logistiikkakorttelit on tarkoitus saada käyttöön 2022. Kaupunki on hankkinut ja hankkii edelleen maata alueelta ja kaavoitus etenee vaiheittain: esimerkiksi RRT 2- asemakaavan kahdelle uudelle logistiikkakorttelille on kummallekin varattu 9 hehtaarin kokoinen alue.   

Kinnon rooli on viedä terminaalin toiminnallista suunnittelua eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa. Tiiviillä yhteistyöllä vältetään osa-optimoinnin miinat ja saadaan aikaan paras mahdollinen kokonaispaketti. Myös oppilaitokset ovat mukana tekemässä RRT-menestystarinaa: jo kolme AMK-opinnäytetyötä on käynnistynyt Kinnon ohjauksessa aihepiiriin liittyen.

Runkoyhteys tulossa

Yksi tärkeä yhteistyökumppani on ELY-keskus, jonka kanssa on suunniteltu terminaalialueelle rinnakkaiskatua Valtatie 6:n eteläpuolelle, Tykkimäestä Häkämäentielle. Käytännössä Karjalankatua jatketaan pari kilometriä itään päin – ja näin samalla luodaan itä-länsi-runkoyhteys alueelle.  

Kouvola on jo rautatielogistiikan ykköskeskus Suomessa ja hyvin vetovoimainen alan toimijoiden arvioinneissa. Nyt alkanut RRT-alueen rakentaminen nostaa Kouvolaa kansainvälisten logistiikkakeskusten eturiviin erityisesti EU:n ja Aasian välisissä yhteyksissä.

Photo: Jari Heikkilä