BLOGI: Mikä On Totuus?

Mikä monikanavaisessa maailmassamme on totta? Tarjolla on monia totuuksia, joita itse kukin hahmotamme omien näkemystemme ja taustamme mukaan. Median kenttä on laajentunut, nopeutunut  ja pirstaloitunut sekä ns. perinteisessä mediassa että entistä äänekkäämmässä sosiaalisessa mediassa. 

Kinnon totuus on se, että Kouvolan elinvoiman vahvistaminen erilaisin kehittämistoimin ja kaupunkistrategian antaman raamin puitteissa on tärkein tehtävämme.Yhtiömme on taustavaikuttaja ja yhteyksien luoja, joka ei harjoita liiketoimintaa, vaan auttaa eri osapuolia verkottumaan. Elinkeinotoiminnan kehittämistyö on pitkäjänteistä työtä ja investointeja, jonka tuloksena saadaan kaupungin palvelujen ylläpitoon tarvittavia tuloja. Elinkeinotoiminnan kehittämisen lähtökohtana ovat kaupunkimme vahvuudet, kiertotalouden ja matkailun lisäksi logistiikka: Kouvola on syntynyt ja vahvistunut rautatien ansiosta ja viime vuosien panostukset logistiikkaan ovat olleet kannattavia.

Viestintä on aina kaksisuuntaista. Haasteena onkin saada oma viesti sellaiseen muotoon, että erilaiset vastaanottajat ymmärtävät sen halutulla tavalla. Valitettavasti vastaanottaja joskus haluaa ymmärtää viestin omalla tavallaan, ja niin, että se on eduksi hänen omalle asialleen ja omalle totuudelleen. Osmo A. Wiion satiirisista viestintälaeista nouseekin tässä yhteydessä mieleen, että ”Aina on olemassa joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut."  

Kinno ei ole ”julkista riistaa”

Kinno viestii palveluistaan ja toiminnastaan aktiivisesti yrityksille, yhteistyökumppaneille, päättäjille ja myös kaupunkilaisille. Viestimme monin tavoin: henkilökohtaisesti neuvomalla ja erilaisissa tilaisuuksissa, mutta myös uutiskirjein, tiedottein, printtimedian ja sosiaalisen median kautta. Strategiamme mukaista on viestiä aina silloin, kun aiheesta on vastaanottajalleen lisäarvoa.

Viestinnässämme nostamme esiin elinvoimaista Kouvolaa ja monia hienoja yritystarinoita. Suurin osa asiakkaistamme on kouvolalaisia pk-yrityksiä, joista monet ovat halunneet antaa oman yritystarinansa kerrottavaksemme. Niitä on tallennettu sivuillemme.

Toimintamme yritysten kanssa on aina luottamuksellista. Asiakasyrityksemme voivat luottaa siihen, että emme kerro julkisuuteen tai kellekään ulkopuoliselle ilman heidän lupaansa, ketkä yritykset ovat ottaneet henkilöstöömme yhteyttä, keitä yrityksiä olemme tavanneet, ketkä ovat tiedustelleet tai vuokranneet yritystilojamme tai mitään muutakaan yritysten asioihin liittyvää tietoa.

Vaikka olemmekin kaupungin omistama osakeyhtiö ja mahdollisuuksien mukaan tiedotamme toiminnastamme avoimesti, emme silti ole ”julkista riistaa”.  Toimintaamme ohjaavat yhtiön hallituksen linjaukset ja osakeyhtiölakii, jonka mukaan yhtiön toimintaan liittyvät asiat eivät kaikilta osin ole julkista tietoa.