BLOGI: Hyvä tuote tai palvelu ei riitä

29.12.2015 - Yrittäjä, miten kohtaat asiakkaasi? Miten markkinoit yritystäsi? Ovatko esitteesi, nettisivusi ja some-profiilisi yrityksesi näköisiä ja päinvastoin?

Markkinointi ei ole vain liiketoiminnan osa-alue, vaan se koskettaa yrityksen koko toimintaa. Yrittäjä itse on yrityksensä käyntikortti ja yrityksen koko henkilöstö luo toiminnallaan mielikuvaa yrityksestä.

Suomalaisten toimintaa siivittävät yleensä rationaalisuus ja järki.  Ostopäätöstä perustellaan usein järkisyillä, vaikka hankinnan perusteena on useimmiten tunne. Me ostamme menestystä, toimivuutta, kauneutta ja monta muuta meille tärkeää ominaisuutta. Siksi yrityksen toiminnasta, tuotteista ja palvelusta syntyvillä mielikuvilla on merkitystä.

Monissa yrityksissä markkinoinnin tärkeys ja erityisesti uusien markkinointikanavien merkitys ymmärretään hyvin. Markkinointi & Mainonta -lehdessä (28.12.2015) viitattiin  Markkinoinnin myytit -tutkimukseen, jonka mukaan seuraavan kolmen vuoden aikana kotimaiset yritykset panostavat markkinoinnissaan sosiaaliseen mediaan, sisältömarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin.

Yrittäjälle on usein yllättävää se, miten kovaa työtä markkinointi on. Varsinkin yrityksen alkutaipaleella on tehtävä paljon työtä oman yritystoiminnan tunnettuuden lisäämiseksi ja asiakkaiden saamiseksi. Valitettavan usein yrityksissä optimistisesti kuvitellaan, että hyvä tuote tai palvelu myyvät itsestään. Laadukkaat tuotteet ja palvelut ovat tärkeä lähtökohta, mutta niiden lisäksi markkinointia on tehtävä aktiivisesti ja asiakasnäkökulma edellä.

Monien kyselytutkimusten mukaan markkinointi on monelle yritykselle vaikeaa ja yritykset kaipaavat siihen ulkopuolisen asiantuntijan apua. Suomen Yrittäjien syksyllä 2015 julkaiseman Pk-yritysbarometrin mukaan kyselyyn osallistuneista lähes 60 % kaikista yrityksistä ja vähän yli puolet kymenlaaksolaisyrityksistä mainitsi markkinointi- ja myyntiosaamisen tärkeimmäksi kehittämiskohteekseen.

Kinnon asiantuntijaverkosto yhteistyökumppaneineen tarjoaa tukeaan myös yrityksen markkinoinnin kehittämiseen. Uutena palveluna on käynnistetty alle kolme vuotta toimineille yrityksille suunnattu NYT–palvelu (nuorten yritysten tuki), jossa paneudutaan myös yrityksen markkinointiin. Vuosina 2012-2015 perustetut yritykset Kouvolassa ja Iitissä saavat NYT –palvelun myötä neuvontaa, valmennusta ja yrityksen talousanalyysiä yritystoiminnan alkutaipaleen haasteisiin.