Biosähköä kehitysmaihin

Kouvolan Ummeljoella on kehitteillä laitteisto, joka mahdollistaa sähkön tuottamisen uusiutuvalla energialla. Kehitysmaiden markkinoille kohdennettu tuote tukee kestävää kehitystä, terveyttä ja yleistä hyvinvointia seuduilla, joilla sähköverkkoa ei vielä ole.

Tällainen alue on esimerkiksi Saharan eteläpuolinen Afrikka, missä energian tarve tulee vuoteen 2040 mennessä kasvamaan 80 prosenttia. Nyt seudun väestöstä kaksi kolmasosaa eli noin 620 miljoonaa ihmistä elää ilman sähköä. Vielä isompi osa väestöstä joutuu esimerkiksi ruoanlaitossa käyttämään terveydelle haitallisia ja sisäilmaa pilaavia polttoaineita, kuten puuta, puuhiiltä ja lantaa.

Kouvolalaisen Antti Hellsténin innovaatio on biohiileen ja polttomoottoriin pohjautuva energiantuotannon yksikkö. Biohiilellä on mahdollista tuottaa nopeasti pieniä, mutta merkittäviä energiamääriä.

Hellsténin ystäviensä sparraamana kehittelemä sähkögeneraattori on itse asiassa biohiilikäyttöinen häkäpönttö.

”Keksintö toimii hyvin esimerkiksi terveysasemien, koulujen ja työmaiden energiantuotannossa. Polttoaine on paikallista eikä sen tuottaminen kuormita ympäristöä. Teknologia on helposti omaksuttavissa, mutkikasta elektroniikkaa ei ole ja huollontarve on vähäinen”, luettelee Antti Hellstén.

Kannusterahan turvin Hellstén valmistaa sähkögeneraattorin prototyypin, jonka koeajot dokumentoidaan ja analysoidaan, liittyen Helsingin yliopistolle tekeillä olevaan pro gradu –tutkielmaan. 

 

Kuvateksti: Antti Hellstén (keskellä) on saanut sparrausta ideaansa Jaakko Ruususelta (vasemmalla), veljeltään Timo Hellsténiltä (oikealla) sekä kuvasta puuttuvilta toiselta veljeltään Tommi Hellsténiltä ja ystävältään Nicky Malmilta. 

 

Kysy kannusterahasta: