Arttu "Apa" Salmi Kouvolan kokous- ja tapahtumapalvelujen vetäjäksi

Kouvolalla on suuret mahdollisuudet kehittyä yhdeksi Suomen mielenkiintoisimmista ja nousevista kokouskaupungeista. Kymi Ring, Asuntomessut ja alueen suuret logistiikkaan liittyvät hankkeet nostavat Kouvolan olemassaolon tietoisuutta koko ajan. Menestyminen kokouskaupunkina vaatii kuitenkin vielä kovaa työtä, muistuttaa kokousmatkailun asiantuntija Arttu ”Apa” Salmi.
 

”Kouvolaan suunnitteilla olevan Matka- ja tapahtumakeskuksen, siihen liittyvän tapahtuma-areenan ja uuden hotellin investoinnit ovat välttämättömiä. Vain siten niin fyysisellä kuin henkisellä puolella olemassa olevat mahdollisuutemme muuttuvat vahvuuksiksi”, Salmi painottaa.

Kouvolan saavutettavuutta hän pitää Suomen parhaana. Hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pietarin läheisyys ovat Kouvolan valtteja.

”Miksi emme pärjäisi kokouskaupunkina siinä kuin esimerkiksi Seinäjoki, jossa on vuosikausia panostettu tapahtumien ja kongressien saamiseksi alueelle? Tämä on pitkälti myös tahto- ja asennekysymys. Positiivisen Kouvolan ja sen yrittäjien on nyt puhallettava yhteen hiileen ja alueelle on saatava investointeja myös alueen ulkopuolelta”.

Kouvolan kokous- ja tapahtumapalvelut –hankkeen vetäjänä Kinnossa aloittanut Apa Salmi kertoo, että tavoitteena on perustaa VisitKouvolan alaisuuteen Kouvolan kokous- ja tapahtumatoimisto, jonka tehtävänä on lisätä tietoisuutta Kouvolasta kokous- ja tapahtumapaikkakuntana. Kouvolaa nostetaan tilaisuuksien järjestäjien tietoisuuteen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

”Matkailun merkitys kasvaa koko ajan ja nyt matkailupalveluiden tuottamiseen on panostettava pysyäksemme mukana koko ajan kiristyvässä kuntien ja kaupunkien välisessä kilpailussa. Pidän tärkeänä olla tietoinen siitä, mitä alueen matkailussa tapahtuu”, Arttu Salmi huomauttaa.

Työ vaatii aktiivista otetta ja jatkuvaa keskusteluyhteyttä muun muassa alueen vaikuttajiin ja matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiin.

”Yksi tärkeimpiä tehtäviäni työssä on tutustua kunnolla Kouvolaan ja sen palvelutarjontaan, jotta osaamme tulevaisuudessa yhdessä luoda uutta tarjontaa markkinoille ja myös markkinoida osaamistamme ja tarjontaamme. Tavoitteenani on toimia myös ”sillanrakentajana” yrittäjien ja yhteisöjen välillä. Näin voimme varmistaa palveluiden ja matkailutuotteen kehittymisen täysin uudelle tasolle. Kouvolalaisissa yrityksissä palvelu on henkilökohtaista ja pääosin kunnossa, mutta aina löytyy parannettavaa”.

Henkilökohtaiseksi tavoitteekseen lähivuosille hän on asettanut Kouvolan tunnettuuden kasvattamisen ja uusien valtakunnallisesti tunnettujen tapahtumien ja kokousten saamisen pysyvästi Kouvolaan. VisitKouvola ei itse järjestä tapahtumia, vaan houkuttelee tapahtumanjärjestäjiä Kouvolaan. Kaupungin elinvoiman kehittymisen eteen tehtävä työ tähtää paikallisten yritysten kasvavaan kassavirtaan, lisääntyviin asiakasmääriin ja niiden myötä alan työllisyyden paranemiseen.

Salmella on vankka kokemus matkailu- ja ravintola-alan päällikkö-, johto- ja kehittämistyöstä. Ennen Kinnoon tuloa hän toimi Osuuskauppa Ympäristössä ja Kymen Seudun Osuuskaupassa toimialajohtajana. Verkostoja on siis jo valmiina ja mies on hyvin tunnettu alueen eri toimijoiden keskuudessa. Kymenlaakson ja toimialan tuntemuksen Apa näkeekin vahvuutena, jota hän aikoo hyödyntää työssään.

Kuva Kouvolan kaupungintalon edustalta, kuvaaja Johannes Wiehn.