Älylogistiikkaa kehittävässä SmartLogissa alkoi käytännön työ

Kouvolalainen Propentus Oy ja lappeenrantalainen OCTO3 Oy ryhtyvät kehittämään lohkoketjuteknologiaan perustuvaa, logistiikan ja kuljetusketjujen tiedonjakoa merkittävästi parantavaa sovellusta.

”Nyt kehitettävässä konseptissa logistiikka-alalla ja kuljetusketjuissa toimivien yritysten tietokannat yhdistetään keskenään lohkoketjuteknologiaan perustuvalla sovelluksella. Tämä mahdollistaa ennen näkemättömän tiedon jakamisen ja hyödyntämisen tason, joka tulee säästämään yritysten kustannuksia merkittävällä tavalla”, kertoo projektia vetävä Mika Lammi Kouvola Innovation Oy:stä.

Logistiikka-alalla ongelmana on pitkään ollut tavarankuljetukseen liittyvän tiedon heikko standardointi ja jaettavuus. Tämä on johtanut erityisesti pidemmissä kuljetusketjuissa tehottomuuteen ja resurssien hävikkiin. SmartLog -projektin tavoitteena on lyhentää tavaraliikenteen kokonaiskuljetusaikoja molemmilla Suomesta lähtevillä TEN-T-verkon kuljetuskäytävillä, Scandinavian-Mediterranean sekä North Sea –Balticilla.

Kouvola Innovation Oy johtaa ja koordinoi työtä, joka on jaettu kolmeen vastuualueeseen: pilottiyritysten rekrytointia, tukea ja opastamista johtaa Sensei OÜ, mittausten suorittaminen, datan kerääminen ja analysointi on Tallinnan teknisen yliopiston vastuulla ja sovelluksen ja käytettävän laitteiston kehittäminen on Kouvola Innovation Oy:n tehtävänä. Kinnon lisäksi projektia toteuttavat Örebron lääni Ruotsista, Transport and Telecommunication Institute Latviasta sekä Valgan seudun kehitysyhtiö, Sensei OÜ ja Tallinnan tekninen yliopisto Virosta.

Yhteistyö IBM:n konseptin jalostamisessa ja kehittämisessä jatkuu, ja sitä tiivistetään projektin edetessä. SmartLog-projekti on keskustellut yhteistyöstä myös Lappeenrannan teknisen yliopiston johtaman DSC Core-tutkimushankkeen kanssa. Molempien hankkeiden keskenään jakamana potentiaalisena kohde- ja sovellusryhmänä ovat teollisuuden, rahoitusalan sekä tietotekniikka-alan kotimaiset ja kansainväliset yritykset. Viisi keskeistä logistiikka-alan yritystä Virosta ovat myös ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua projektin toimenpiteisiin.  

SmartLog -projekti on Euroopan Unionin Interreg Central Baltic –ohjelman sekä projektipartnereiden rahoittama ja sen kokonaisbudjetti kuuden partnerin kesken kolmeksi vuodeksi on 2,2 M€. Projekti käynnistyi syyskuussa 2016.