Alle kolme vuotta toimineille yrityksille Kouvolan seudulla tarjolla uusi palvelu

Tiedote 12.10.2015

 

Kouvola Innovation Oy:n palvelutarjonta kasvaa uudella, erityisesti alle kolme vuotta toimineiden yritysten tukemiseen ja koulutukseen keskittyvällä neuvontakonseptilla. Uuden palvelun piirissä ovat kaikki vuoden 2012 ja sen jälkeen perustetut yritykset Kouvolassa ja Iitissä.

Yrityksen alkutaipaleen ongelmat liittyvät monesti rahoitukseen menojen ollessa tuloja suuremmat. Noin 30 – 50 prosenttia yrityksistä kohtaa tämän niin sanotun ”kuolemanlaakson” ensimmäisen viiden vuoden aikana ja poistuu markkinoilta. Muita haasteita ovat tietotekniikan, laskutuksen ja kirjanpidon hallinta sekä verottajalle ja vakuutusyhtiöille tehtävät ilmoitukset.

Nuorten yritysten neuvonnassa valmistetaan yrityksen perustajaa ensimmäisten vuosien haasteisiin. Yritystä voidaan ohjata eri rahoituslähteiden piiriin ja valmentaa rahoituskeskusteluihin. Yritysneuvonnan avulla nuori yritys pystyy vahvistamaan liiketoimintaansa ja parantamaan kannattavuutta. Koulutukset keskittyvät muun muassa markkinointiin, sähköiseen liiketoimintaan ja työnantajana toimimiseen.

”Kun nuorten yritysten toimintaedellytykset ja osaaminen paranevat, varmistamme, että niillä on tulevaisuudessakin mahdollisuuksia kasvuun ja jopa uusien työntekijöiden palkkaamiseen”, sanoo yrityspalvelupäällikkö Leena Gardemeister.

Samalla kun yrityksiä tuetaan, pyritään muita tärkeitä tukipalveluja liittämään osaksi jo toimivia seudullisia yrityspalveluja. Suomen Uusyrityskeskukset ry:n huhtikuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen perusteella 82,5 prosenttia vuosina 2009 – 2013 alkuneuvonnan avulla perustetuista yrityksistä oli edelleen toiminnassa. Neuvontaa käyttäneet yritykset näyttäisivät olevan elinkelpoisempia kuin muutoin perustetuista yrityksistä saatu yleiskuva antaa ymmärtää.

Palvelu toimii projektipohjalta syyskuulle 2017.