Ainutlaatuinen puukerrostalon tilaajan opas ilmestyi

Kinnon Biolaakso – tiimi on teettänyt kesällä 2015 projektissaan Suomessa ainutlaatuisen puukerrostalon tilaajan oppaan.  

Puun käyttöön kerrostalon runkomateriaalina liittyy paljon ennakkokäsityksiä ja ennakkoluuloja, jotka hälvenevät tietoisuuden ja kokemuksen kasvaessa. Tämän kaiken ovat päivittäneet tässä oppaassa sen toteuttaneet suomalaisen rakennesuunnittelun kärkifirmat A-Insinöörit Oy ja Sweco Oy, yhteistyössä Kinno Biolaakso – tiimin kanssa. Opasta varten on haastateltu kymmentä (10) puukerrostaloja toteuttanutta rakennushankkeen eri osapuolta.

Puukerrostalon rakennuttamisprosessi eroaa tällä hetkellä rakennuttajien ja suunnittelijoiden työn ja päätöksenteon osalta vastaavasta betonielementtirakenteisen prosessista. Tämä opas on suunniteltu kouvolalaisten ammattilaisten, kiinteistökehittäjien, rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden käyttöön selkeyttämään rakennuttamisen prosessia ja auttamaan puurakentamishankkeisiin osallistuvia kouvolalaisia suunnittelijoita ja rakennuttajia tuntemaan erot standardikerrostalon prosessiin sekä tunnistamaan ja hallitsemaan rakennuttamisprosessiin riskejä.

Kouvola Innovation Oy edistää kouvolalaisten yritysten syntyä, kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä. kehittämistoiminnan yksi painopistealueista on biotalous, johon puurakentaminen ja puun lisääntyvä käyttö olennaisena osana kuuluu.

Tämä puukerrostalon opas esiteltiin Kouvolan puuryhmän kolmannessa kokouksessa 28.10.2015 kahdelletoista (12) kokoukseen osallistuneen yrityksen ja organisaation käyttöön.

Oppaan asiat on pyritty jo oppaan tilaajan tarjouspyynnöstä alkaen esittämään tiiviissä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Oppaan sisällössä on viittauksia lähteisiin, joista asioihin voi hakea tarkempaa tietoa.

 

Tutustu julkaisuun: PUUKERROSTALON TILAAJAN OPAS

 

Liitteet:

Puukerrostalohankkeen prosessi

Rakennuttajan checklist

 

Kysy lisää: